fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Pflegedienst a Opiekunka na szteli

pflegedienst w trakcie mierzania ciśnienia w domu podopiecznej

Podczas pracy na szteli naszego podopiecznego może odwiedzać mobilna pielęgniarka Pflegedienst. Kim jest i jakie ma obowiązki względem seniora?

 

Jaki jest zakres obowiązków Pflegedienst?

Pflegedienst to zazwyczaj osoby wykształcone w kierunku opieki nad osobami starszymi,  pielęgniarki geriatryczne lub pielęgniarki ogólne, które świadczą usługę opieki mobilnej w domach  niemieckich seniorów. Zakres usług świadczonych przez Pflegedienst jest różny  w zależności od potrzeb. W wielu przypadkach usługi te pokrywają się z czynnościami wykonywanymi przez opiekunkę (np. pomoc w sprzątaniu w domu) pomijając oczywiście zadania stricte medyczne jak  zmiana opatrunków, zastrzyki czy podawanie lekarstw.

Do  zadań Pflegedienst należy zatem:

Podstawowa opieka / pielęgnacja ciała

  • Higiena osobista: duża toaleta i mała toaleta – tj. prysznic, mycie, kąpiel, pomoc w pójściu do toalety, pielęgnacja zębów, golenie i czesanie.
  • Odżywianie: pomoc w przygotowaniu prostego posiłku (np. kanapki), a także w podawaniu i pomocy przy posiłkach.
  • Mobilność: pomoc i wsparcie przy wchodzeniu po schodach, wychodzeniu i powracaniu do mieszkania, zakładaniu i zdejmowaniu obuwia i odzieży, wstawaniu i kładzeniu się do łóżka, przemieszczaniu się po domu.
  • Pomoc w sprzątaniu: ścielenie łóżka, sprzątanie mieszkania i mycie okien, pomoc w ogrzewaniu mieszkania, przygotowywanie posiłków, wspieranie potrzebujących w codziennych obowiązkach, zakupy lub towarzyszenie osobie potrzebującej opieki przy zakupach itp.

Opieka ambulatoryjna

Ubieranie i zmiana bandaży, dawkowanie i podawanie leków, sprawdzanie poziomu cukru we krwi, opieka stomijna, podawanie zastrzyków itp.

Inne usługi

W niektórych przypadkach opieka może te obejmować inne usługi takie jak np.: catering czy opieka nad zwierzętami domowymi i pielęgnacja roślin podczas pobytu w szpitalu itp.

Jak często Pflegedienst odwiedzają seniora?

Częstość wizyt pielęgniarki jest uzależniona od potrzeb, stanu chorego i finansów rodziny. Zazwyczaj jest to 2-3 razy w tygodniu. Wyjątkiem są osoby wymagające intensywnej opieki, wówczas pielęgniarka może przychodzić nawet codziennie.  Usługi pielęgniarskie są tylko w niewielkim stopniu dofinansowane z funduszu zdrowotnego. W większości przypadków pielęgniarka opłacana jest ze środków prywatnych.

Pielęgniarki pracują w ściśle określonym grafiku godzinowym. W ciągu dnia odwiedzają zazwyczaj kilku seniorów, dlatego mają wyliczony czas na wykonywanie pewnych czynności np. zmianę opatrunku. Niekiedy nie mają nawet chwili na rozmowę z seniorem i zawiązanie bardziej osobistych relacji. Ich praca i kontakt z seniorem pod tym względem znacznie różni się od pracy opiekunki, która spędza z seniorem 24 – godziny na dobę.

Opiekunka kontra Pflegedienst – wzajemne relacje

Relacje między Opiekunkami z Polski a niemiecką pielęgniarką mogą być… różne. Wiele rodzin po zatrudnieniu opiekunki osób starszych, o ile nie jest to konieczne, rezygnuje z części  usług pielęgniarskich, ponieważ przejmuje je nowo zatrudniona. Takie sytuacje rodzą niekiedy dość napięte relacje między pielęgniarką a polską Opiekunką. Obie wykonują podobne zadania — jedna ma poczucie, że ktoś ingeruje w jej zakres obowiązków a druga — że odebrano jej część zarobków.

Polskie opiekunki przyjmują różne postawy wobec odwiedzających dom Pflegedienst. Część z nich po prostu w tym czasie ma wolne. Nie interesuje się i nie pomaga pielęgniarkom, które za swoją pracę otrzymują tak jak one  wynagrodzenie. W wielu przypadkach Opiekunki starają się jednak wesprzeć pielęgniarki przy podstawowych czynnościach pielęgnacyjnych. Z prostej przyczyny — Opiekunka zna lepiej podopiecznego i jest w stanie ułatwić czy przyspieszyć wykonywanie obowiązków.

Ta pomoc może iść też drugą stronę. Zdarza się, że pielęgniarka ze względu na swoje wykształcenie medyczne i doświadczenie w pracy z osobami starszymi może podrzucić Opiekunce kilka praktycznych wskazówek, które ułatwią jej lub rozwiążą pewne problemy opieki nad seniorem.

Jak widać, wiele zależy od nastawienia. Warto od razu przyjąć partnerskie podejście. Wówczas wielu konfliktów wynikających ze stereotypów można uniknąć.

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze