fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Wypełnij Ankietę dla Opiekunki i pomóż w budowaniu lepszych standardów

Coraz więcej instytucji po stronie niemieckiej docenia rolę i znaczenie pracy Opiekunek z Europy Środkowo-Wschodniej. Chcą poznać ich problemy i potrzeby, aby poprzez poprawę regulacji prawnych polepszyć komfort ich pracy. Dlatego niemiecki Ośrodek Badań nad Integracją i Migracjami zaprasza wszystkie Opiekunki do wypełnienia prostej i anonimowej ankiety on-line.

(więcej…)

Udar mózgu. Nie lekceważ pierwszych objawów

Udar mózgu jest stanem chorobowym, w którym błędny przepływ krwi do mózgu powoduje śmierć jego komórek. Udary można podzielić na dwie główne kategorie: niedokrwienne i krwotoczne. Udary niedokrwienne są spowodowane przerwaniem dopływu krwi do mózgu, podczas gdy udary krwotoczne są wynikiem pęknięcia naczynia krwionośnego lub nieprawidłowej struktury naczyniowej. Około 87% udarów to udary niedokrwienne, reszta to krwotoki (zwane również wylewem). W 2015 roku udar był drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, zaraz po chorobie wieńcowej, powodując 6,3 miliona zgonów (11% ogółu).

(więcej…)