fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 65: List motywacyjny- podsumowanie. Gdy podopieczny posądzi opiekunkę o kradzież – zwroty

Podsumowanie o pisaniu listu motywacyjnego. Zwroty związane z sytuacją, gdy podopieczny posądzi opiekunkę o kradzież.

Zobacz lekcję z lektorem

 

Słownictwo z lekcji:

Cześć 1: List motywacyjny- podsumowanie

W tej lekcji omówimy całość listu motywacyjnego.

Własny adres miejscowość, data

Frau E. Müller
Seniorenresidenz X
Flussstraße 123
12345 Frankfurt am Main

Bewerbung als Seniorenpflegerin – aplikacja na stanowisko opiekunki seniorów

Sehr geehrte Frau Müller,
hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als Seniorenpflegerin im Seniorenheim X. Eine solche Arbeit entspricht meinen Kompetenzen und Interessen.

Szanowna Pani Müller,
niniejszym ubiegam się o miejsce pracy jako opiekunka osób starszych w domu seniora X. Taka praca odpowiada moim kompetencjom i zainteresowaniom.

Ich habe eine langjährige Erfahrung in der Pflege. Zu meinen Berufserfahrungen gehört die Arbeit in vier Seniorenheimen in Polen und in Deutschland. Von Beruf bin ich Buchhalterin, aber im Jahre 2010 habe ich Ausbildung als Seniorenpflegerin abgeschlossen. Ich verfüge über ein besonderes Einfühlungsvermögen den Betreuten gegenüber.
Mam długoletnie doświadczenie w opiece. Do moich doświadczeń zawodowych należy praca w czterech domach seniora w Polsce i w Niemczech. Z zawodu jestem księgową, ale w roku 2020 zakończyłam naukę na opiekunkę osób starszych. Dysponuję szczególną empatią wobec podopiecznych.

Ich bin eine kommunikative und aufgeschlossene Person. Ich würde mich selbst als unempfindlich gegen Stress beschreiben. Effektiv organisiere ich sowohl meine eigene Arbeit, als auch die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern eines Teams.
Jestem komunikatywną i otwartą osobą. Opisałabym siebie samą jako osobę odporną na stres. Efektywnie organizuję zarówno moją własną pracę, jak i współpracę z innymi członkami zespołu.

Sehr gerne nehme ich an Kursen und Fortbildungen teil und bin bereit, mich fortbilden zu lassen.
Jestem gotowa się dokształcać i bardzo chętnie biorę udział w kursach i szkoleniach.

Ich bin auf der Suche nach einer neuen Arbeit, weil ich umgezogen bin. Eine Arbeit in Ihrem Seniorenheim wäre eine neue berufliche Herausforderung für mich. Mein Ziel ist es, weitere Berufserfahrungen zu sammeln.
Jestem w poszukiwaniu nowej pracy, ponieważ się przeprowadziłam. Praca w Państwa domu spokojnej starości byłaby dla mnie nowym wyzwaniem zawodowym. Moim celem jest zbieranie dalszych doświadczeń zawodowych.

Ich habe mich über Ihr Seniorenheim informiert. Gerne würde ich in einem modern eingerichteten Seniorenheim arbeiten.
Zasięgnęłam informacji o Państwa domie spokojnej starości. Chętnie pracowałabym w nowocześnie urządzonym domu spokojnej starości.

Ich stehe Ihnen gerne für ein Vorstellungsgespräch zur Verfügung.

Jestem do Państwa dyspozycji na rozmowę kwalifikacyjną.

Mit freundlichen Grüßen,
XYZ
Z wyrazami szacunku,
XYZ

Pamiętajmy więc o kolejności poszczególnych elementów listu motywacyjnego:

  • Imię i nazwisko, adres
  • Imię i nazwisko osoby, do której piszemy (jeśli znamy) + adres
  • U góry po prawej – miejscowość, data
  • Tzw. Betreff, czyli temat listu
  • Nagłówek
  • Wstęp – tutaj piszemy, o jakie miejsce pracy aplikujemy
  • Rozwinięcie: kilka słów o swoim doświadczeniu zawodowym, o osobistych zaletach. Można uzasadnić chęć zmiany pracy.
  • Podsumowanie – tutaj możemy wyrazić chęć przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną
  • Oficjalne pozdrowienie

 

Pobierz wzór listu motywacyjnego dla Opiekunki


Część 2: Co zrobić, gdy podopieczny posądzi opiekunkę o kradzież?

Was ist verloren gegangen? – Co się zgubiło?
Suchen wir es gemeinsam! – Poszukajmy tego razem!
Ich weiß nicht, wo es sein kann, aber ich helfe dir / Ihnen beim Suchen. – Nie wiem, gdzie to może być, ale pomogę ci / panu/pani w szukaniu.
Wo war es normalerweise? – Gdzie to zwykle było?

Wir suchen gleich, aber jetzt gehen wir in die Küche und essen etwas. – Poszukamy zaraz, ale teraz chodźmy do kuchni i zjedzmy coś.

Wir suchen gleich, aber jetzt gehen wir ins Wohnzimmer und sehen fern. – Poszukamy zaraz, ale teraz chodźmy do salonu i pooglądajmy telewizję.

Gehen wir besser in den Garten, die Sonne scheint so schön. – Chodźmy lepiej do ogrodu, słońce świeci tak pięknie.

Machen wir besser einen kurzen Spaziergang! – Chodźmy lepiej na krótki spacer!

 

Lekarza można zapytać:
Dem Herrn / der Frau X scheint es immer wieder, dass ich etwas gestohlen oder versteckt habe. – Panu / pani X wydaje się ciągle, że coś ukradłam lub schowałam.
Könnten Sie ihm / ihr ein stärkeres Medikament verschreiben? – Czy mógłby pan przepisać jemu / jej silniejsze lekarstwo?
Gibt es ein Mittel gegen dieses Problem? – Czy jest jakiś środek na ten problem?
Wie sollte ich reagieren? – Jak powinnam reagować?
Sicherlich muss ich mit der Familie sprechen. – Na pewno muszę porozmawiać z rodziną.
Ich hoffe, dass seine / ihre Familie mir hilft. – Mam nadzieję, że jego / jej rodzina mi pomoże.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze