fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Wypełnij Ankietę dla Opiekunki i pomóż w budowaniu lepszych standardów

Coraz więcej instytucji po stronie niemieckiej docenia rolę i znaczenie pracy Opiekunek z Europy Środkowo-Wschodniej. Chcą poznać ich problemy i potrzeby, aby poprzez poprawę regulacji prawnych polepszyć komfort ich pracy. Dlatego niemiecki Ośrodek Badań nad Integracją i Migracjami zaprasza wszystkie Opiekunki do wypełnienia prostej i anonimowej ankiety on-line.


Niemcy dostrzegają rolę polskich Opiekunek i potrzebę zmian w opiece senioralnej

Faktem jest, że relacje Opiekunek z agencjami pracy nie zawsze przebiegają wzorowo. Bardzo często opiekunka wyjeżdżająca na nową sztelę jest niedoinformowana, a warunki, jakie zastaje na miejscu, w większości przypadków są dla niej dużym rozczarowaniem. Nie buduje to pozytywnej opinii dla samej agencji, a u Opiekunki wzbudza brak zaufania i niechęć do kolejnych wyjazdów. Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej uwidoczniła istniejące problemy, a także stworzyła zupełnie nowe, które wymagają rozpoznania i rozwiązania.

Jakie oczekiwania wobec agencji mają Opiekunki? Jak wynika z wewnętrznych badań, które realizowaliśmy pod koniec ubiegłego roku kontaktując się z opiekunkami korzystającymi z aplikacji Utile – najważniejszym kryterium współpracy Opiekunki z agencją jest zgodność warunków pracy z wcześniejszymi ustaleniami. Na ten aspekt zwróciło uwagę blisko 100%  rozmówców.  W dalszej kolejności Opiekunki wymieniały również szybkość zaoferowania nowego miejsca pracy, a także korzystne warunki ubezpieczenia. Wiedza jaką zebraliśmy, oprócz unaocznienia wymagań, pokazują też jasno, które obszary na linii Opiekunka – Agencja – Rodzina i Senior są zaniedbywane.

Na szczęście w Niemczech coraz więcej instytucji takich jak DeZIM (o którym opowiemy poniżej) zdaje sobie sprawę z roli i wagi, jakie odgrywają Opiekunki senioralne z Europy Środowo-Wschodniej i podejmuje kroki do poprawy ich sytuacji na rynku niemieckim. Aby dobrze zareagować i zaoferować odpowiednie rozwiązania, najpierw jednak muszą zrozumieć pracę Opiekunek i problemy, z jakimi się borykają. Temu służyć ma Ankieta przeprowadzana przez DeZIM wśród polskich Opiekunek w ramach projektu „Opieka domowa w czasie pandemii”.

 

Czym jest DeZIM?

DeZim to skrót od nazwy  Niemiecki Ośrodek Badań nad Integracją i Migracjami. Instytucja działa  od 2017 roku w Berlinie. Jej celem jest wzmocnienie badań nad integracją i migracją w Niemczech oraz uczynienie ich bardziej widocznymi na arenie międzynarodowej.

Ośrodek współpracuje  z różnymi  uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi instytucjami badawczymi, a także doradza przedstawicielom polityki, społeczeństwa obywatelskiego. Projekt „Opieka domowa w czasie pandemii. Skutki ograniczeń w podróżowaniu dla rodzin w Niemczech i opiekunek z Europy Środkowo-Wschodniej” ma na celu m.in. zrozumienie skutków pandemii Covid-19 na sytuację polskich opiekunek osób starszych w Niemczech.

 

Czego dotyczy ankieta dla Opiekunek i jak wziąć w niej udział ?

Ankieta przeznaczona jest dla wszystkich Opiekunek, które pracują lub pracowały w ostatnich 12 miesiącach na terenie Niemiec w opiece senioralnej.

  • Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie do badań związanych z tym projektem.
  • Ankietę wypełnia się online.
  • Pytania są przygotowane w języku polskim.
  • Wypełnienie ankiety zajmuje 15-20 minut i można to zrobić na telefonie komórkowym
  • Aby wziąć udział w ankiecie nie trzeba podawać swojego imienia i nazwiska ani adresu. Jednym istotnym elementem koniecznym do jej przeprowadzenia jest podanie adresu e-mail.
  • Udział w badaniu jest dobrowolny i można z niego zrezygnować w każdym momencie, nawet po wypełnieniu ankiety.

Jako portal Dlaopiekunki.pl z przyjemnością wspieramy ten projekt i zachęcamy Was do wypełnienia ankiety. Poza codziennym dostarczaniem przydatnych treści naszym priorytetem jest wspieranie inicjatyw, których celem jest budowa standardu na rynku opieki senioralnej w Niemczech.

 

 Wypełnij Ankietę 

 

Loteria  z nagrodami dla biorących udział w ankiecie

DeZIM Zależy na tym, aby zebrać jak najwięcej informacji od Opiekunek. Z tego względu przygotowało niespodziankę dla biorących udział w programie. Każda z osób,  która wypełni  ankietę, weźmie udział w losowaniu nagród – kuponów Zalando o wartości łącznej 1000 euro.

Nagroda główna to kupon o wartości 150 euro. Ponadto losowane będą dwa kupony o wartości 100 euro, sześć kuponów o wartości 50 euro, dziesięć kuponów o wartości 20 euro i piętnaście kuponów o wartości 10 euro.

Każda osoba, która wypełni ankietę automatycznie weźmie udział w losowaniu. Dodatkowo za każdy poleconą osobę, która również wypełni ankietę, otrzymasz kolejny los.
Można wziąć udział w loterii mając maksymalnie 4 losy. Loteria odbędzie się w połowie lutego 2021 roku na terenie Instytutu DeZIM w obecności osoby, która nie jest zaangażowana w projekt.

 

 

Podobne

Wypełnij Ankietę dla Opiekunki i pomóż w budowaniu lepszych standardów

Coraz więcej instytucji po stronie niemieckiej docenia rolę i znaczenie pracy Opiekunek z Europy Środkowo-Wschodniej. Chcą poznać ich problemy i potrzeby, aby poprzez poprawę regulacji prawnych polepszyć komfort ich pracy. Dlatego niemiecki Ośrodek Badań nad Integracją i Migracjami zaprasza wszystkie Opiekunki do wypełnienia prostej i anonimowej ankiety on-line. Niemcy dostrzegają rolę polskich Opiekunek i potrzebę […]

czytaj dalej
Komentarze