fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Wybory parlamentarne 2019. Jak zagłosować będąc w Niemczech?

Jak zagłosować będąc w Niemczech - zdjęcie 1

Już 13 października Polacy oddadzą swój głos w wyborach do parlamentu i senatu. Jeśli tego dnia będziesz za granicą zamiast w Polsce, to podpowiadamy jak zagłosować będąc w Niemczech.

Jak zagłosować będąc w Niemczech?

Jeśli akurat 13 października będziesz na szteli, to pamiętaj, że w godzinach 7.00 – 21.00. możesz oddać swój głos. Masz możliwość zagłosować w utworzonych w tym celu obwodach głosowania. Głosy można oddawać tylko i wyłącznie osobiście. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje, gdzie można wziąć udział w wyborach parlamentarnych odbywających się w Polsce z terenu Niemiec.

 

Co należy zrobić, aby móc oddać swój głos?

By wziąć udział w wyborach krajowych przebywając na terenie Niemiec należy być wpisanym w dokumencie: spis wyborców, sporządzonym przez właściwego terytorialnie konsula. Wpisu można dokonać na kilka sposobów:

 • ustnie
 • pisemnie
 • telefonicznie
 • telegraficznie
 • telefaksem
 • w formie elektronicznej

Ważne, aby zgłoszenie dokonać najpóźniej w trzecim dniu przed dniem wyborów. W zwiazku z tym pamiętaj, by podać:

 • Nazwisko
 • Imię (imiona)
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 • Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego
 • Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą
 • Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie)

 

6 warunków do spełnienia, by wziąć udział w wyborach.

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel Polski i posiadający miejsce zamieszkania w Niemczech.

Warunki jaki musisz spełnić:

 1. masz ukończone 18 lat (najpóźniej w dniu głosowania)
 2. posiadasz prawa publiczne (nie zostałaś ich pozbawiona prawomocnym orzeczeniem sądu)
 3. nie zostałaś ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu
 4. posiadasz ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty
 5. nie zostałaś pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu
 6. zostałaś wpisana do spisu wyborców

Chcesz być na bieżąco? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze