fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 19: Mobilność (1)

W tej lekcji poznamy najważniejsze  zwroty związanie z poruszaniem się i mobilnością.


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


Stehen Sie bitte auf! – Proszę wstać!
Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. – Pomogę pani/panu przy wstaniu.
Stehen Sie fest? – Czy stoi pani/pan stabilnie?
Setzen Sie sich bitte! – Proszę usiąść!
Ich helfe Ihnen, sich zu setzen. – Pomogę pani/panu usiąść.
Sitzen Sie bequem? – Czy siedzi pani/pan wygodnie?
Halten Sie sich an mir fest. – Proszę się mnie mocno trzymać.
der Rollstuhl – wózek inwalidzki
Ich stelle den Rollstuhl an die Bettkante. – Postawię wózek przy rogu łóżka.
Ich stelle die Bremse fest. – Zaciągnę hamulec.
Der Rollstuhl rollt nicht weg. – Wózek nie odjedzie.
Ich setze Sie an die Bettkante. – Posadzę panią/pana przy rogu łóżka.
Ich hebe Sie hoch. – Podniosę panią/pana.
Ich setze Sie in den Rollstuhl. – Posadzę panią/pana na wózek.
Ich mache das vorsichtig. – Zrobię to ostrożnie.

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opiniew komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze