fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 20: Mobilność (2)

W tej lekcji poznamy  kolejne zwroty związanie z poruszaniem się i mobilnością.


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


das Gehen – chodzenie

Jemand ist in der Gehfähigkeit eingeschränkt. – Ktoś jest ograniczony w zdolności do chodzenia.
Jemand ist sturzgefährdet. – Ktoś jest narażony na upadek.
Sein / ihr Gang ist unsicher. – Jego / jej chód jest niepewny.
beim Gehen helfen – pomagać przy chodzeniu
Ich helfe Ihnen beim Gehen. – Pomogę pani/panu przy chodzeniu.
Wir gehen jetzt langsam. – Idziemy teraz powoli.
Ich gehe gleich hinter Ihnen. – Idę zaraz za panią / panem.
Wir haben Zeit. – Mamy czas.
Wir sind nicht in Eile. – Nie spieszymy się.

umfallen – upaść

Er / sie ist umgefallen. – On/ona upadł(a).
Gehen Sie langsam, sonst fallen Sie um. – Proszę iść powoli, inaczej pan/pani upadnie.
sich bewegen – poruszać się
die Bewegung – ruch
Er / sie kann sich nicht bewegen. – On / ona nie może się poruszać.

der Stock – laska

am Stock gehen – chodzić o lasce
Ich bringe Ihren Stock. – Przyniosę pani/pana laskę.
Bitte, das ist Ihr Stock. – Proszę, to jest pani/pana laska.
Wo haben Sie den Stock gelassen? – Gdzie zostawił/a pan/pani laskę?
die Krücken – kule
an Krücken gehen – chodzić o kulach

das Geländer – poręcz

sich am Geländer festhalten – trzymać się poręczy
Bitte halten Sie sich am Geländer fest! – Proszę trzymać się poręczy!
Bitte halten Sie sich an mir fest! – Proszę trzymać się mnie!

der Treppenlift – winda na schody
die Armlehnen – oparcia boczne
die Fussstützen – podnóżki
der Sicherheitsgurt – pas bezpieczeństwa
Ich helfe Ihnen in den Treppenlift. – Pomogę pani/panu wsiąść na windę.
Bitte setzen Sie sich auf den Stuhl! – Proszę usiąć na krzesełko!
Ich helfe Ihnen, sich auf den Stuhl zu setzen. – Pomogę pani/panu usiąść na krzesełko.
Bitte halten Sie sich an Armlehnen fest! – Proszę trzymać się oparć!
Ein Moment, ich muss Ihnen den Sicherheitsgurt anlegen. – Moment, muszę założyć pani/panu pas bezpieczeństwa.
die Treppen hinaufgehen – wchodzić schodami na górę
Ich gehe die Treppe hinauf. – Wejdę na górę.

der Rollstuhl – wózek inwalidzki

vom Rollstuhl fallen – wypaść z wózka inwalidzkiego
Er / sie ist vom Rollstuhl gefallen. – On/ona spadł/a z wózka inwalidzkiego.
den Rollstuhl schieben – pchać wózek inwalidzki
Ich stelle den Rollstuhl an die Bettkante. – Postawię wózek przy rogu łóżka.
Ich stelle die Bremse fest. – Zaciągnę hamulec.
Der Rollstuhl rollt nicht weg. – Wózek nie odjedzie.
Ich setze Sie an die Bettkante. – Posadzę panią/pana przy rogu łóżka.
Ich hebe Sie hoch. – Podniosę panią/pana.
Ich setze Sie in den Rollstuhl. – Posadzę panią/pana na wózek.
Ich mache das vorsichtig. – Zrobię to ostrożnie.
Sitzen Sie bequem? – Czy siedzi pani/pan wygodnie?

der Zufahrtsweg – podjazd

in den Zufahrtsweg fahren – wjechać na podjazd
ins Auto einsteigen – wsiadać do samochodu
Wir steigen jetzt ins Auto ein. – Wsiądziemy teraz do samochodu.
Bitte schnallen Sie sich an! – Proszę zapiąć pasy!
Ich schnalle Sie an. – Zapnę pani/panu pasy.

das Bett

das Krankenbett – łóżko szpitalne
das Pflegebett – łóżko dla osoby potrzebującej opieki
Jemand ist bettlägerig. – Ktoś jest obłożnie chory (leżący).
der Haltegriff – uchwyt
der Handschalter – przełącznik ręczny
den Handschalter sperren – zablokować przełącznik ręczny
die Einstellung – ustawienie
die Rückenlehne verstellen – przestawić oparcie
Wollen Sie sich setzen? – Czy chce pan/pani usiąść?
Wollen Sie liegen? – Czy chce pan/pani leżeć?
Ich lege Sie auf die Seite. – Położę panią/pana na boku.
Ich drehe Sie auf den Rücken. – Przewrócę panią / pana na plecy.
Liegen Sie bequem? – Czy leży pani/pan wygodnie?
Ich reiche Ihnen eine Hand zum Hochziehen. – Podam pani/panu rękę, żeby się pani/pan podciągnął.

aufpassen – uważać

Passen Sie bitte auf! – Proszę uważać!
Pass bitte auf! – Proszę uważać!
vorsichtig – ostrożny
Seien Sie vorsichtig! – Proszę być ostrożnym!
Sei vorsichtig! – Bądź ostrożny!

einen Spaziergang machen / spazieren gehen – iść na spacer

Wollen Sie spazieren gehen? – Czy chce pan/pani pójść na spacer?
Machen wir einen Spaziergang! / Gehen wir spazieren! – Chodźmy na spacer!
Machen wir einen kurzen Spaziergang! – Chodźmy na krótki spacer!

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze