fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 31: Jak poprosić o pomoc?

Będąc w obcym kraju, często musimy poprosić o pomoc. Czy to rodzinę podopiecznego, czy to sąsiada, a może już znamy kogoś zaufanego?


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


bitten – prosić
die Bitte – prośba
Ich möchte dich / Sie um etwas bitten. – Chciałabym ciebie / pana o coś poprosić.
Könnte ich dich / Sie um etwas bitten? – Czy mogłabym ciebie / pana o coś poprosić?
Ich bitte dich / Sie um Hilfe. – Proszę cię / pana o pomoc.
Ich habe eine Bitte an dich. – Mam prośbę do Ciebie.
Ich habe eine Bitte an Sie. – Mam prośbę do pana / pani.

brauchen – potrzebować
Ich brauche deine Hilfe. – Potrzebuję twojej pomocy.
Ich brauche Ihre Hilfe. – Potrzebuję pani/pana pomocy.

der Gefallen – przysługa

Kannst du mir einen Gefallen tun? – Czy możesz mi wyświadczyć przysługę?
Können Sie mir einen Gefallen tun? – Czy może pan/i wyświadczyć mi przysługę?

die Frage – pytanie
fragen – pytać
Ich habe eine Frage an dich. – Mam do ciebie pytanie.
Ich habe eine Frage an Sie. – Mam pytanie do pani/pana.
Könnte ich dich etwas fragen? – Czy mogłabym cię o coś spytać?
Könnte ich Sie etwas fragen? – Czy mogłabym spytać o coś panią / pana?

 

Przypominam, że zaimek „Sie” ma kilka znaczeń: pan / pani / panie / panowie / państwo. Zawsze łączymy „Sie” z czasownikiem w ostatniej osobie liczby mnogiej (sie / Sie). „Sie” to forma grzecznościowa używana w bezpośredniej rozmowie.

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 27: Odpowiedzi na pytania o kondycję seniora (1)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 14: Obowiązki domowe w czasie przeszłym
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 15: Czynności w czasie przeszłym

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze