fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 15: Czynności w czasie przeszłym

W tej lekcji poznamy słownictwo związane z  czynnościami domowymi w czasie przeszłym. 

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji

 

Najczęściej używanym czasem przeszłym jest czas Perfekt, którego budowa jest następująca:


Czasownik posiłkowy haben / sein + imiesłów czasu przeszłego (Partizip II)


Frau X, Herr X ist um 7 Uhr aufgestanden. – Pani X, pan X wstał/a o 7:00.
Ich habe Medikamente gegeben. – Podałam lekarstwa.
Ich habe beim Aufstehen geholfen. – Pomogłam przy wstaniu.
Ich habe beim Anziehen geholfen. – Pomogłam przy ubraniu się.
Ich habe beim Waschen geholfen. – Pomogłam przy myciu.
Ich habe beim Rasieren geholfen. – Pomogłam przy goleniu.
Ich habe beim Toilettengang geholfen. – Pomogłam przy pójściu do toalety.
Ich habe den Blutdruck gemessen. – Zmierzyłam ciśnienie.
Ich habe den Verband gewechselt. – Zmieniłam opatrunek.
Ich habe den Arzt angerufen. – Zadzwoniłam do lekarza.
Wir haben einen Spaziergang gemacht. – Poszliśmy na spacer.
Ich habe Medikamente gekauft. – Kupiłam lekarstwa.
Ich habe Medikamente abgeholt. – Odebrałam lekarstwa.
Ich habe eingekauft. – Zrobiłam zakupy.
Ich habe aufgeräumt. – Posprzątałam.
Ich habe gekocht. – Gotowałam.

Poprzednie lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 12: Lekarstwa (materiały do lekcji on line)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 13: Obowiązki domowe w czasie teraźniejszym
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 14: Obowiązki domowe w czasie przeszłym

Jak Wam się podoba nasza dzisiajsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie informacje w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze