fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 34: Zadawanie pytań (2)

Jak zadawać pytania w języku niemieckim?


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


O zadawaniu pytań:

die Frage – pytanie
fragen – pytać
Ich habe eine Frage an dich. – Mam do ciebie pytanie.
Ich habe eine Frage an Sie. – Mam pytanie do pani/pana.
Könnte ich dich etwas fragen? – Czy mogłabym cię o coś spytać?
Könnte ich Sie etwas fragen? – Czy mogłabym spytać o coś panią / pana?

fragen nach – pytać o
Ich will dich nach … fragen. – Chcę cię zapytać o …
Ich will Sie nach … fragen. – Chcę pana/panią zapytać o …
Kann ich dich nach etwas fragen? – Czy mogę cię o coś zapytać?
Kann ich Sie nach etwas fragen? – Czy mogę zapytać o coś pana/panią?


Przypominam, że zaimek „Sie” ma kilka znaczeń: pan / pani / panie / panowie / państwo. Zawsze łączymy „Sie” z czasownikiem w ostatniej osobie liczby mnogiej (sie / Sie). „Sie” to forma grzecznościowa używana w bezpośredniej rozmowie.

Sie wollen – pan/pani chce, panie/panowie/państwo chcą


 

Co powiedzieć, kiedy nie rozumiesz?

Co powiedzieć, kiedy nie wiesz, co do Ciebie mówią? Może być wiele powodów, z których kogoś nie rozumiemy. Żeby poradzić sobie z taką sytuacją, warto mieć w głowie zestaw gotowych sformułowań. Oto one:

Ich verstehe nicht. – Nie rozumiem.
Ich verstehe dich / Sie nicht. – Nie rozumiem ciebie / pana/pani.
Ich habe nicht verstanden. – Nie zrozumiałem.
Ich habe dich / Sie nicht verstanden. – Nie zrozumiałem ciebie / pani/pana.
Leider verstehe ich nicht. – Niestety nie rozumiem.
Leider habe ich nicht verstanden. – Niestety nie zrozumiałam.
Ich habe rein akustisch nicht verstanden. – Nie zrozumiałem, co powiedziałeś. (to zdanie można powiedzieć do każdego, kiedy coś zakłóca zrozumienie, np. hałas)

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 27: Odpowiedzi na pytania o kondycję seniora (1)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 10: Fragen – Częste pytania
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 33: Zadawanie pytań (1)

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze