fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 41: Leki i artykuły spożywcze

Medikamente und Lebensmittel – Wechselwirkung
Leki i artykuły spożywcze –
wzajemne oddziaływanie

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji

die Packungsbeilage / der Beipackzettel – ulotka dołączona do leku
Ein Moment bitte, ich muss die Packungsbeilage / den Beipackzettel lesen. – Moment, muszę przeczytać ulotkę.
Bei diesem Medikament dürfen Sie auch ein Glas Wein nicht trinken. – Przy tym leku nie może pan wypić nawet kieliszka wina.
Bei diesem Medikament darf man überhaupt keinen Alkohol trinken. – Przy tym leku w ogóle nie wolno pić alkoholu.

Dieses Medikament dürfen Sie auf nüchternen Magen nicht einnehmen. – Tego leku nie wolno panu przyjmować na pusty żołądek.
Bevor Sie das Medikament einnehmen, müssen Sie etwas essen. – Zanim zażyje pani ten lek, musi pani coś zjeść.
Bitte essen Sie zuerst. Proszę najpierw zjeść.
Nach dem Essen gebe ich Ihnen die Tablette. – Po jedzeniu dam pani tabletkę.
Dieses Medikament müssen Sie vor dem Essen einnehmen. – Ten lek musi pan zażyć przed jedzeniem.
Weil Sie dieses Medikament einnehmen, dürfen Sie … nicht essen. – Ponieważ przyjmuje pan ten lek, nie wolno panu jeść …

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 12: Lekarstwa (materiały do lekcji on line)

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze