fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 12: Lekarstwa (materiały do lekcji on line)

W tej lekcji poznamy słownictwo związane z leczeniem i lekarstwami. 

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji

das Medikament, die Medikamente 

Medikamente geben – podawać lekarstwa
ein Medikament einnehmen – przyjmować leki
Nimmt der Betreute / die Betreute Medikamente ein? – Czy podopieczny / podopieczna zażywa lekarstwa?
Wo ist die Liste? – Gdzie jest lista?
Wie oft muss man das Medikament einnehmen? – Jak często trzeba zażywać lekarstwo?
Vor dem Essen oder nach dem Essen? – Przed jedzeniem czy po jedzeniu?

die Tablette, die Tabletten – tabletka, tabletki

Sie müssen jetzt die Tablette nehmen. – Musi pani/pan wziąć teraz tabletkę.
Sie haben gegessen und müssen jetzt die Medikamente einnehmen. – Zjadła pani / zjadł pan i musi teraz wziąć lekarstwa.
Sie dürfen die Medikamente nicht vergessen. – Nie może pani / pan zapomnieć leków.
Sie müssen eine Tablette am Morgen und eine am Abend nehmen. – Musi pani/pan wziąć jedną tabletkę rano i jedną wieczorem.
Sie müssen die Tablette zwei Mal / drei Mal pro Tag nehmen. – Musi pani/pan wziąć tę tabletkę dwa razy / trzy razy na dzień.
Schlucken Sie die Tablette! – Niech pani/pan połknie tabletkę!
Haben Sie die Medikamente genommen? – Czy wzięła pani / wziął pan lekarstwa?

 

Tut das weh? – Czy to boli?
Was tut Ihnen weh? – Co boli panią/pana?
Haben Sie Schmerzen? – Czy ma pani/pan bóle?
Haben Sie Kopfschmerzen? – Czy ma pani/pan bóle głowy?
Haben Sie Gliederschmerzen? – Czy ma pani/pan bóle kończyn?
Wo haben Sie Schmerzen? – Gdzie ma pani/pan bóle?
Wollen Sie eine Schmerztablette? – Czy chce pani/pan tabletkę przeciwbólową?

Trinken Sie das bitte in einem Schluck aus! – Proszę wypić to duszkiem?

die Salbe – maść
Die Salbe wird Ihnen gut tun. – Maść dobrze pani/panu zrobi.

Der Arzt hat die Tabletten / die Salbe verschrieben. – Lekarz przepisał tabletki / maść.

 

sich verletzen – skaleczyć się
Haben Sie sich verletzt? – Czy skaleczyła się pani / skaleczył się pan?
den Verband wechseln – zmienić bandaż
Ich wechsle Ihnen den Verband. – Zmienię pani/panu bandaż.
Ich schneide den Verband vorsichtig auf. – Rozetnę ostrożnie bandaż.
Haben Sie keine Angst, ich mache das vorsichtig. – Proszę się nie bać, zrobię to ostrożnie.

den Blutdruck messen – zmierzyć ciśnienie
Ich messe Ihnen den Blutdruck. – Zmierzę pani/panu ciśnienie.

Poprzednie lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 7: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 4)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 9: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 5)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 10: Fragen – Częste pytania

Opanowanie słownictwa z zakresu tej lekcji powinno zająć Ci około 30 minut. Tylko regularna nauka niemieckiego dla Opiekunek   przyniesie oczekiwane efekty.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze