fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 49: Często mylone czasowniki. Teil 1

 W tej lekcji poznamy słownictwo i zwroty dotyczące błędów językowych.

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


Często mylone czasowniki

inziehen – sich anziehen
umziehen – sich umziehen
ausziehen – sich ausziehen

Przeanalizujmy znaczenia

in eine Wohnung einziehen – wprowadzić się do mieszkania (zog ein, ist eingezogen)
bei jemandem einziehen – wprowadzić się do kogoś
sich anziehen – ubierać się (zog sich an, hat sich angezogen)
etwas anziehen – założyć coś na siebie (ubranie) (zog an, hat angezogen)

Przykłady

Ich bin vor einem Monat eingezogen. – Wprowadziłam się miesiąc temu.
Sie sind in ein neues Haus eingezogen. – Oni wprowadzili się do nowego domu.
Ich ziehe mich schnell an. – Szybko się ubieram.
Ich ziehe Ihnen den Mantel an. – Założę panu / pani płaszcz.
umziehen – przeprowadzać się (zog um, ist umgezogen)
sich umziehen – przebierać się (zog sich um, hat sich umgezogen)
Ich bin nach Deutschland umgezogen. – Przeprowadziłam się do Niemiec.
Es ist kalt geworden und ich ziehe mich um. – Zrobiło się zimno i się przebieram.

ausziehen – wyprowadzać się (zog aus, ist ausgezogen)
sich ausziehen – rozbierać się (zog sich aus, hat sich ausgezogen)
Warum seid ihr ausgezogen? – Dlaczego się wyprowadziliście?
Sie sollten jetzt duschen, bitte ziehen Sie sich aus. – Powinna pani teraz wziąć prysznic, proszę się rozebrać.

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 18: Polecenia w trybie rozkazującym dla 2 osoby l. poj.
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 43: Odżywianie dostosowane do stanu zdrowia / Czasowniki modalne

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja poświęcona przygotowywaniu CV po niemiecku z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze