fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 102: Asertywna opiekunka

Omówię dzisiaj kilka zwrotów praktycznych w sytuacji, kiedy podopieczny / rodzina prosi opiekunkę o coś, co nie znajduje się w zakresie jej obowiązków.

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

Wir haben etwas anderes vereinbart. – Uzgodniliśmy coś innego.
Im Vertrag steht etwas anderes. – W umowie jest napisane coś innego.
Das gehört nicht zu meinen Pflichten. – To nie należy do moich obowiązków.
Das gehört nicht zu meinem Aufgabenbereich. – To nie należy do mojego zakresu obowiązków.
Wie ich schon erwähnt habe, gehört das nicht zu meinen Pflichten. – Jak już wspomniałam, to nie należy do moich obowiązków.
Ich fühle mich nicht wohl, wenn Sie mich darum bitten. – Czuję się niekomfortowo, kiedy pani/pan mnie o to prosi.
Sie wissen, was in unserem Vertrag steht. – Wie pani/pan, co jest napisane w naszej umowie.
Wir sind alle aufgeregt. Wir kommen morgen zu diesem Gespräch zurück. – Wszyscy jesteśmy zdenerwowani. Wrócimy jutro do tej rozmowy.
Wir besprechen das morgen. – Omówimy to jutro.
Ich rufe bei meiner Agentur an und frage danach. – Zadzwonię do mojej agencji i zapytam o to.
Natürlich können wir verhandeln. – Oczywiście możemy negocjować.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze