fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 101: Poszukiwanie pracy (5)

W nawiązaniu do poprzednich lekcji omówię dzisiaj kilka zwrotów, które można spotkać w ogłoszeniach o pracę dla opiekunki. Dzisiaj zajmę się zwrotami, których używają pracodawcy, aby opisać wymagania co do pracownika.

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

Empathie und Verständnis für die Situation der pflegebedürftigen Menschen – empatia i zrozumienie dla sytuacji ludzi potrzebujących opieki
Freude am Umgang mit pflegebedürftigen Menschen – radość z kontaktu z ludźmi potrzebującymi opieki

mit Berufserfahrung– z doświadczeniem zawodowym
• Ausbildung in Krankenpflege/ Altenpflege – wykształcenie w opiece nad chorymi / starszymi ludźmi
• Patientenorientierung – zorientowanie na pacjentów
• freundliches und höfliches Auftreten – przyjazne i uprzejme zachowanie
• Organisationstalent und Teamfähigkeit – talent organizacyjny i zdolność do pracy w grupie
• Selbstständigkeit und verantwortungsvolles Arbeiten – samodzielność i odpowiedzialna praca
• EDV-Kenntnisse – znajomość obsługi komputera

Verantwortungsbewusstsein – poczucie odpowiedzialności
Zuverlässigkeit – niezawodność
Einsatzbereitschaft – chęć pomocy
Flexibilität – elastyczność
Bereitschaft zum 3-Schichtmodell und zum Arbeiten an Wochenende oder Feiertagen – gotowość do pracy w modelu 3-zmianowym i do pracy w weekend i dni świąteczne

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze