fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 103: Aktywizowanie Seniorów z początkami demencji

 

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

Jakie umiejętności zawodzą w demencji?

das Kurzzeitgedächtnis – pamięć krótkotrwała
das Langzeitgedächtnis – pamięć długotrwała
das Denken – myślenie
das Verstehen – rozumienie
die Zeitorientierung – orientacja w czasie
das Koordinationsvermögen – zdolność koordynacji
die Raumorientierung – orientacja w przestrzeni
das Rechnen – liczenie
das Schreiben – pisanie
das Lesen – czytanie
die Lernfähigkeit – zdolność uczenia się
das Planen – planowanie

typische Anzeichen von Demenz – typowe oznaki demencji
Anfänge von Demenz – początki demencji
Frau / Herr X ist an Demenz erkrankt. – Pani / pan X zachorował(a) na demencję.
Bei Herrn / Frau X wurde Demenz diagnostiziert. – U pana / pani X została zdiagnozowana demencja.
Wann wurde die Diagnose gestellt? – Kiedy została postawiona diagnoza?
Die Diagnose wurde 2018 gestellt. – Diagnoza została postawiona w 2018.
vor ein paar Monaten – kilka miesięcy temu
vor einem Jahr – rok temu
vor zwei Jahren – dwa lata temu

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

 

Komentarze