fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki: Lekcja 54: Często mylone słowa (3)

Kolejna lekcja z cyklu pomyłek językowych.

Zobacz lekcję z lektorem

 

Słownictwo z lekcji:

  • die Bedienung – obsługa
  • die Bedingung – warunek

Die Bedienung war leider schlecht. – Obsługa niestety była zła.

Unter welcher Bedingung? – Pod jakim warunkiem?

 

  • etwa – około
  • etwas – coś

Ich habe etwa 50 Euro ausgegeben. – Wydałam około 50 euro.

Ich habe etwas für dich. – Mam coś dla ciebie.

 

  • reichen – wystarczać / podawać
  • riechen – wąchać / pachnieć

Das reicht für uns. – To wystarczy dla nas.

Ich reiche Ihnen Zucker. – Podam pani / panu cukier.

Ich reiche dir Salz. – Podam ci sól.

Das Essen riecht gut. – Jedzenie ładnie pachnie.

 

  • ich mochte – ja lubiłam / lubiłem
  • ich möchte – chciałabym / chciałbym

Früher mochte ich Tomatensuppe. – Wcześniej lubiłem zupę pomidorową.

Möchten Sie etwas zu trinken? – Czy chciałby pan / chciałaby pani coś do picia?

 

  • schon – już
  • schön – ładny, piękny

Es ist schon 20 Uhr. – Jest już 20:00.

Das Wetter ist heute schön. – Pogoda jest dzisiaj piękna.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze