fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 53: Często mylone słowa (2)

 W tej lekcji podsumujemy wiedzę na temat słownictwa i zwrotów dotyczących błędów językowych.

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


Już w poprzedniej lekcji zaczęłam omawiać temat często mylonych słówek. Dzisiaj oraz w następnej lekcji poświęcimy im trochę uwagi. Oczywiście – jak zawsze – przygotowałam przykłady.

die Stunde czy die Uhr?

Słowa „die Stunde” używamy, kiedy chcemy powiedzieć, jak długo coś trwa.
Słowa „die Uhr” używamy, kiedy chcemy powiedzieć, która jest godzina.

Ich habe 8 Stunden geschlafen. – Spałam 8 godzin.
Wie viele Stunden? – Ile godzin?

um 5 Uhr – o 5:00

Treffen wir uns um 14 Uhr? – Spotkamy się o 14:00?
Ich arbeite heute von 9 bis 17 Uhr, also 8 Stunden. – Pracuję dzisiaj od 9:00 do 17:00, więc 8 godzin.

der Feiertag/ein freier Tag/der Freitag

der Feiertag – dzień świąteczny / wolny od pracy
ein freier Tag – dzień wolny
der Freitag – piątek

frei haben – mieć wolne
einen freien Tag haben – mieć wolny dzień
Am Freitag habe ich frei. – W piątek mam wolne.
Ich habe heute einen freien Tag. – Mam dzisiaj dzień wolny.
Der 3. (dritte) Oktober ist ein Feiertag. – 3 października jest dniem wolnym od pracy.

der Sonnabend to sobota, a nie niedziela

am Sonnabend / am Samstag – w sobotę
am Sonntag – w niedzielę

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 49: Często mylone czasowniki. Teil 1
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 18: Polecenia w trybie rozkazującym dla 2 osoby l. poj.
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 43: Odżywianie dostosowane do stanu zdrowia / Czasowniki modalne

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja poświęcona przygotowywaniu CV po niemiecku z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze