fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 56: Często mylone słowa (5)

Kolejna lekcja z cyklu pomyłek językowych.

Zobacz lekcję z lektorem

 

Słownictwo z lekcji:

  • lassen – zostawiać
  • bleiben – zostać

 

Wo hast du den Schlüssel gelassen? – Gdzie zostawiłeś klucz?
Lassen Sie das, bitte! – Proszę to zostawić!
Wollen Sie zu Hause bleiben? – Czy chce pan/pani zostać w domu?
Wir sollten zu Hause bleiben. – Powinniśmy zostać w domu.

  • passen – pasować
  • passieren – zdarzać się, dziać się

Der Termin passt uns. – Ten termin nam pasuje.
Passen die Schuhe nicht? – Czy te buty nie pasują?
Was ist passiert? – Co się stało?

  • schlafen – spać
  • einschlafen – zasypiać
  • verschlafen – zaspać
  • ausschlafen – wyspać się

Hast du gut geschlafen? – Czy dobrze spałaś / spałeś?
Haben Sie gut geschlafen? – Czy spała pani dobrze?
Herr X / Frau X konnte gestern nicht einschlafen. – Pan X nie mógł / pani X nie mogła wczoraj zasnąć.
Ich habe heute verschlafen. – Dzisiaj zaspałam.
Hast du ausgeschlafen? – Czy wyspałaś się?
Haben Sie ausgeschlafen? – Czy wyspała się pani?

Einkäufe machen / einkaufen– robić zakupy
Wann machst du Einkäufe? / Wann kaufst du ein? – Kiedy robisz zakupy?
Ich muss heute Einkäufe machen. / Ich muss heute einkaufen. – Muszę dzisiaj zrobić zakupy.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze