fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 60: Das Wetter an Weihnachten. Pogoda na świętach

Lekcja związana z tematyką Bożego Narodzenia.

Zobacz lekcję z lektorem

 

Słownictwo z lekcji:

Es hat geschneit. – Padał śnieg.
Es liegt viel Schnee. – Leży dużo śniegu.
die Schneedecke – pokrywa śnieżna
Früher hat es immer geschneit. – Wcześniej zawsze padał śnieg.
Jetzt schneit es selten. – Teraz rzadko pada śnieg.

 

Zwróć uwagę na dwa podobne, często mylone czasowniki:
schneien – padać (o śniegu)
scheinen – świecić (Słońce), wydawać się

Przykłady:
Es schneit. – Pada śnieg.
Die Sonne scheint. – Świeci słońce.
Mir scheint, dass du krank bist. – Wydaje mi się, że jesteś chory.

der Schneeregen – deszcz ze śniegiem
das Glatteis – gołoledź
Es ist glatt. – Jest ślisko.
der Frost – mróz
Es ist frostig. – Jest mroźno.
Es regnet. – Pada deszcz.
Es hat geregnet. – Padał deszcz.
Die Temperatur ist gestiegen. – Temperatura wzrosła.
Die Temperatur ist gesunken. – Temperatura spadła.
Die Tage sind kurz. – Dni są krótkie.
Es wird früh dunkel. – Wcześnie robi się ciemno.
Gut, dass manche Bäume immer grün sind. – Dobrze, że niektóre drzewa zawsze są zielone.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Podobne
Komentarze