fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 73: Bezsenność (2)

 

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

die Schlaflosigkeit – bezsenność
schlaflos – bezsenny
eine schlaflose Nacht – bezsenna noc

ein Nickerchen halten / machen – uciąć sobie drzemkę
Sie schlafen zu lange nach dem Mittagessen, so können Sie am Abend nicht einschlafen. – Śpi pani/pan za długo po obiedzie, więc nie może pani/pan zasnąć wieczorem.
Du schläfst zu lange nach dem Mittagessen, so kannst du am Abend nicht einschlafen. – Śpisz za długo po obiedzie, więc nie możesz zasnąć wieczorem.
Das Nickerchen sollte kürzer sein. – Drzemka powinna być krótsza.
Ich wecke dich / Sie um 14 Uhr. – Obudzę cię / panią/pana o 14:00.

Du gehst zu früh schlafen. – Za wcześnie chodzisz spać.
Sie gehen zu früh schlafen. – Za wcześnie chodzi pani/pan spać.
Deswegen wachst du um 3 oder um 4 Uhr in der Nacht auf. – Dlatego budzisz się o 3:00 lub o 4:00 w nocy.
Deswegen wachen Sie um 3 oder um 4 Uhr in der Nacht auf. – Dlatego budzi się pani/pan o 3:00 lub o 4:00 w nocy.

Bleib bitte im Bett, es ist noch Nacht. – Zostań proszę w łóżku, jest jeszcze noc.
Bleiben Sie bitte im Bett, es ist noch Nacht. – Proszę zostać w łóżku, jest jeszcze noc.

 

 

 

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze