fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 77: Einkäufe. Zakupy cz.2

 

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

der Kassenzettel / der Kassenbon / der Kassenbeleg – paragon
Czasami można usłyszeć skróty: der Zettel, der Bon, der Beleg

Brauchen Sie den Beleg / den Zettel / den Bon? – Czy potrzebuje pani paragonu?
Ich brauche den Kassenzettel. – Potrzebuję paragonu.

Ich gehe in den Supermarkt / in den Tante-Emma-Laden / auf den Markt. – Idę do supermarketu / do małego sklepu / na rynek.
Ich gehe in die Bäckerei / zum Fleischer. – Idę do piekarni / do mięsnego.
der Tante-Emma-Laden – określenie małego sklepu z artykułami pierwszej potrzeby

Wo ist …? – Gdzie jest …?
Wo sind …? – Gdzie są …?
Wo finde ich …? – Gdzie znajdę …?
Wo sind Backwaren? – Gdzie jest pieczywo?
Wo finde ich Milchprodukte? – Gdzie znajdę nabiał?
Ich suche … – Szukam …
Ich suche Getreideprodukte. – Szukam produktów zbożowych.

Im Supermarkt:

die Obst- und Gemüseabteilung – dział z owocami i warzywami
die Fleischtheke – dział mięsny
die Fischabteilung – dział z rybami
die Wurstabteilung – dział z wędlinami
die Bedientheke – bufet, lada
die Tiefkühlkost – mrożonki
die Getränkeabteilung – dział z napojami
die Backwarenabteilung – dział z pieczywem
Feinkost / Delikatessen – delikatesy

Entschuldigen Sie, können Sie mir helfen? – Przepraszam, czy może mi pani/pan pomóc?
Vielen Dank für Ihre Hilfe. – Dziękuję za pani/pana pomoc.

bar bezahlen – płacić gotówką
mit der Karte bezahlen – płacić kartą
an der Kasse – przy kasie
anstehen – stać w kolejce
Stehen Sie hier an? – Czy stoi pani/pan tu w kolejce?
Ja, ich stehe hier an. – Tak, stoję tu w kolejce.
Gehen Sie bitte vor! – Proszę przejść naprzód! (kiedy chcemy kogoś przepuścić w kolejce)
Bitte geben Sie die Geheimzahl ein. – Proszę wpisać PIN.
Kann ich mit der Karte bezahlen? – Czy mogę zapłacić kartą?
Nein, nur in bar. – Nie, tylko gotówką.

Auf dem Markt:

Obst und Gemüse kaufen – kupować owoce i warzywa
Wie viel kostet 1 (ein) Kilo Äpfel? – Ile kosztuje kilogram jabłek?
Ich hätte gerne ein Kilo Kartoffeln. – Chciałabym kilogram ziemniaków.
Ich hätte gerne ein halbes Kilo Tomaten. – Chciałabym 0,5 kg pomidorów.
Ich hätte gerne zwei Gurken. – Poproszę dwa ogórki.
Leider kann ich Ihnen nicht ausgeben. – Niestety nie mogę pani wydać.
Vielleicht könnten Sie das Geld wechseln. – Może mogłaby pani rozmienić pieniądze.
Können Sie mir den 50-Euro-Schein wechseln? – Czy może mi pani rozmienić banknot 50 euro?

 

 

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze