fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 83: Draußen. Na zewnątrz (1)

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

der Spaziergang, die Spaziergänge – spacer, spacery
einen Spaziergang machen – pójść na spacer, spacerować
spazieren gehen – pójść na spacer, spacerować

Machen wir einen Spaziergang! – Chodźmy na spacer!
Gehen wir spazieren! – Chodźmy na spacer!
Gehen wir nach draußen! – Chodźmy na zewnątrz!
Wollen Sie im Garten sitzen? – Czy chce pani / pan posiedzieć w ogrodzie?
Willst du im Garten sitzen? – Czy chcesz posiedzieć w ogrodzie?
Soll ich Ihnen / dir eine Decke bringen? – Czy mam pani/panu / tobie przynieść koc?
Das Wetter ist so schön. – Pogoda jest taka ładna.
Die Sonne scheint und es ist warm. – Słońce świeci i jest ciepło.
Bei diesem Wetter sollte man Zeit draußen verbringen. – Przy takiej pogodzie powinno się spędzać czas na zewnątrz.
Vielleicht treffen wir den Nachbarn / die Nachbarin. – Może spotkamy sąsiada / sąsiadkę.
Wollen Sie zum Nachbarn / zur Nachbarin gehen? – Czy chce pani/pan pójść do sąsiada / do sąsiadki?
Willst du zum Nachbarn / zur Nachbarin gehen? – Czy chcesz pójść do sąsiada / do sąsiadki?

Ciekawostka

Słowo „der Nachbar” odmienia się nieregularnie, dlatego mówimy:
Das ist unser Nachbar. – To jest nasz sąsiad.
Wir haben den Nachbarn getroffen. – Spotkaliśmy sąsiada.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze