fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 86:Öffentliche Verkehrsmittel, Teil 2

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

Dzisiaj poszerzymy temat słownictwa związanego ze środkami transportu, które pojawiło się tydzień temu.

einsteigen – wsiadać
umsteigen – przesiadać się
aussteigen – wysiadać
Steigen Sie in den Bus 320 ein! – Proszę wsiąść do autobusu 320!
Steigen Sie an der Haltestelle X aus! – Proszę wysiąść na przystanku X!
Wo muss ich aussteigen? – Gdzie muszę wysiąść?
Ich bin in den falschen Bus eingestiegen. – Wsiadłam do niewłaściwego autobusu.
die Tageskarte / das Tagesticket – bilet na 24 h
die Wochenkarte / das Wochenticket – bilet tygodniowy
die Monatskarte / das Monatsticket – bilet miesięczny
Ich möchte eine Monatskarte / ein Monatsticket kaufen. – Chciałabym kupić bilet miesięczny.
das Auto / der Wagen
Czasami używa się skrótu „PKW” – pochodzi on od słowa:
der Personenkraftwagen – samochód osobowy
Ich habe einen PKW. – Mam samochód
die Tankstelle – stacja benzynowa
das Auto tanken – tankować samochód
Ich muss zur Tankstelle fahren. – Muszę pojechać na stację benzynową.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze