fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 95: Kolejki

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

W dzisiejszej lekcji poznasz słownictwo praktyczne w sklepie lub w każdym innym miejscu, w którym nieraz czekamy w kolejce.
die Schlange / Warteschlange – kolejka
anstehen – stać w kolejce
Stehen Sie hier an? – Czy stoi pan/pani tutaj w kolejce?
Stehst du hier an? – Czy stoisz tutaj w kolejce?
Można również zapytać:
Stehen Sie hier in der Schlange? – Czy stoi pan/pani tutaj w kolejce?
Stehst du hier in der Schlange? – Czy stoisz tutaj w kolejce?
sich anstellen – ustawić się w kolejce
Stellen Sie sich bitte an! – Proszę się ustawić w kolejce!
Stelle dich bitte an! – Proszę ustaw się w kolejce!

sich vordrängeln – przepychać się
Drängeln Sie sich bitte nicht vor! – Proszę się nie przepychać!
Drängel dich bitte nicht vor! – Proszę, nie przepychaj się!

Gehen Sie bitte vor! – Proszę przejść naprzód! (kiedy chcemy kogoś przepuścić w kolejce)
Geh bitte vor! – Proszę przejdź naprzód!

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze