fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 99: Poszukiwanie pracy. Co można spotkać w ogłoszeniach? (3)

W nawiązaniu do poprzednich lekcji omówię dzisiaj kilka zwrotów, które można spotkać w ogłoszeniach o pracę dla opiekunki. W kolejnych lekcjach zajmę się zwrotami, których może użyć opiekunka w ogłoszeniu, aby się zareklamować.

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:


individuelle Einarbeitung – indywidualne wdrożenie do pracy
professionelles Team – profesjonalny zespół
mitarbeiterorientiert – zorientowany na pracownika
Vereinbarung (Vereinbarkeit) von Beruf und Familie – pogodzenie pracy (zawodu) i rodziny
flexible Arbeits- und Teilzeitmodelle – elastyczne modele pracy i pracy na pół etatu
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten – możliwości dokształcania się i dalszej edukacji
Sonn- und Feiertagszuschläge – dodatki za pracę w niedzielę i w dni świąteczne
selbstständige und eigenverantwortliche Pflege – opieka samodzielna i na własną odpowiedzialność
die Hilfsbereitschaft – gotowość do niesienia pomocy
das Engagement – zaangażowanie
die Freundlichkeit – uprzejmość
die Aufgeschlossenheit – otwartość
die Unterstützung bei haushaltsnahen Tätigkeiten – wsparcie przy czynnościach związanych z prowadzeniem gosp. domowego
Helfen bei Nahrungsaufnahme – pomoc przy przyjmowaniu pokarmów
situationsgerecht handeln – działać stosownie do sytuacji
ausgeprägte Fach- und Sozialkompetenz – ukształtowane kompetencje fachowe i społeczne
EDV-Kenntnisse (Computerkenntnisse) – znajomość obsługi komputera

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze