fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 63: List motywacyjny. Część 2

Druga cześć lekcji  związanej z pisaniem listu motywacyjnego.

Zobacz lekcję z lektorem

 

Słownictwo z lekcji:

W tej lekcji skupimy się na własnych cechach i zaletach. Następujące zdania można wykorzystać w treści listu motywacyjnego:

Ich bin eine kommunikative und aufgeschlossene Person.
Jestem komunikatywną i otwartą osobą.

Ich würde mich selbst als unempfindlich gegen Stress beschreiben.
Opisałabym siebie samą jako osobę odporną na stres.

Effektiv organisiere ich sowohl meine eigene Arbeit, als auch die Zusammenarbeit mit anderen Mitgliedern eines Teams.
Efektywnie organizuję zarówno moją własną pracę, jak i współpracę z innymi członkami zespołu.

Sehr gerne lasse ich mich fortbilden.
Bardzo chętnie się dokształcam.

Ich bin bereit, mich fortbilden zu lassen.
Jestem gotowa się dokształcać.

Sehr gerne nehme ich an Kursen und Fortbildungen teil.
Bardzo chętnie biorę udział w kursach i szkoleniach.

Ich bin eine flexible Person.
Jestem elastyczną osobą.

Ich verfüge über ein besonderes Einfühlungsvermögen den Betreuten gegenüber.
Dysponuję szczególną empatią wobec podopiecznych.

Słówka:
aufgeschlossen – otwarty (o osobie)
beschreiben – opisywać
die Zusammenarbeit – współpraca
das Mitglied – członek
das Team – zespół
sich fortbilden lassen – dokształcać się
an etwas teilnehmen – brać udział w czymś (czasownik rozdzielny)
die Fortbildung – szkolenie
flexibel – elastyczny
das Einfühlungsvermögen – empatia

.

Pobierz wzór listu motywacyjnego dla Opiekunki

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Podobne
Opiekunka osoby starszej zapoznaje się z rodziną podopiecznego.

Co zrobić, by rodzina mnie wybrała?

W wielu przypadkach o ostatecznym zatrudnieniu konkretnej Opiekunki decydujÄ… krewni podopiecznego. Jakie elementy bierze pod uwagÄ™ rodzina przy wyborze kandydatki? ZaciekawiÅ‚ CiÄ™ ten artykuÅ‚? Przeczytaj również:Co zabrać ze sobÄ… na pierwszy wyjazd?Praca u rodziny czy w domu opieki?Co zabrać do autokaru? Lista przydatnych rzeczy w dÅ‚ugiej podróżyDo kogo zgÅ‚osić siÄ™ w Niemczech po informacje i […]

czytaj dalej
Komentarze