fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Altenpflegerin i Haushaltshilfe – czym różnią się te zawody?

Poszukując pracy jako Opiekunka osób starszych,  bardzo często w ogłoszeniach natrafiamy na dwa określenia Altenpflegerin oraz Haushaltshilfe. Czym różnią się te zawody?

Haushaltshilfe i Altenpflegerin (od 2020 roku już Pflegefachfrau) to w Niemczech dwa różne zawody. Pierwszy z nich wykonywać można bez specjalnych uprawnień, praca w drugim wymaga już określonego wykształcenia i wykonania nostryfikacji zawodu w Niemczech.

Kim jest Haushaltshilfe?

Haushaltshilfe to w Niemczech osoba do prowadzenia domu, pomoc domowa. Zadania Haushaltshilfe obejmują różne prace domowe i zależne są od konkretnych uzgodnień między pracodawcą a pracownikiem zawartych w umowie.

Zazwyczaj w zakresie obowiązków Haushaltshilfe znajdują się:

 • Typowe czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czyli prace porządkowe i sprzątanie (np. czyszczenie podłóg, odkurzanie dywanów i mebli tapicerowanych, mycie okien i drzwi), a także pranie czy prasowanie.
 • Haushaltshilfe mogą też chodzić na zakupy, a czasem także przygotowywać posiłki. Te ostatnie czynności nie znajdują się jednak w zakresie typowych zadań pomocy domowych, ale wszystko zależy od wcześniejszych uzgodnień.
 • Podobnie sytuacja wygląda z innymi, dodatkowymi czynnościami jak pielęgnacja ogrodu czy trawnika.

Do wykonywania zawodu Haushaltshilfe nie trzeba mieć udokumentowanych urzędowo kwalifikacji, ale wymagane jest doświadczenie i przydadzą się rekomendacje od poprzednich pracodawców.

Jak widać, obowiązki Haushaltshilfe w wielu aspektach podobne są do wymagań stawianych przed opiekunkami osób starszych. Osoba wykonująca zawód Haushaltshilfe, jak sama nazwa wskazuje, opiekuje się tylko i wyłącznie domem i w pośredni sposób (np. poprzez przygotowanie posiłków czy robienie zakupów) domownikiem. Nie wykonuje jednak żadnych czynności pielęgnacyjnych, to nie leży w zakresie ich obowiązków. Pielęgnacją i opieką nad seniorem w świetle niemieckiego prawa może zajmować się tylko osoba wykonująca zawód Altenpflegerin.

Opiekuna daje pić w nocy podopiecznej leżącej w łóżku.

Jakie są obowiązki Altenpflegerin?

Altenpflegerin (pielęgniarka geriatryczna) to w Niemczech  określenie konkretnego, wolnego zawodu związanego z posiadaniem udokumentowanych kwalifikacji umożliwiających  wykonywanie opieki nad osobami starszymi.

Pielęgniarki geriatryczne w Niemczech:

 • pomagają seniorom w wykonywaniu codziennych czynności, np. w higienie osobistej, jedzeniu, towarzyszą im, kiedy udają się do załatwić sprawy urzędowe lub do lekarza;
 • wspierają kondycję psychiczną seniora — rozmawiają z nimi o sprawach osobistych, motywują do aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • pracują z krewnymi i instruują ich w zakresie technik pielęgnacyjnych;
 • przejmują także obowiązki medyczne i pielęgniarskie, np. zmieniają opatrunki, podają leki zgodnie z zaleceniami lekarza.

Pielęgniarki geriatryczne w Niemczech pracują zazwyczaj:

 • w domach spokojnej starości i domach opieki;
 • na oddziałach geriatrycznych i gerontopsychiatrycznyc szpitali;
 • w hospicjach;
 • w klinikach pielęgniarskich i rehabilitacyjnych;
 • w charakterze doradców pielęgniarskich w organizacjach seniorów, w instytucjach wspierających opiekę lub w organizacjach kościelnych, które również oferują usługi opieki nad osobami starszymi.

Pielęgniarki geriatryczne mogą też pracować w prywatnych gospodarstwach domowych, gdzie opiekuję się członkami rodziny w podeszłym wieku.

Ważne zmiany od 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. w zakresie zawodu Altenpflegerin nastąpiły poważne zmiany. Nowa ustawa o zawodzie pielęgniarki zastąpiła ustawę o opiece nad osobami starszymi i ustawę o pielęgniarstwie. W myśl nowej ustawy połączono odrębne szkolenia z zakresu opieki nad osobami starszymi, pielęgniarstwa i pielęgniarstwa dla dzieci w kształcenie ogólne. W ten sposób zawód Altenpflegerin stał się częścią zawodu: Pflegefachmann / Pflegefachfrau (Specjalista pielęgniarstwa).

Czy Opiekunka osób starszych może pracować jako Altenpflegerin (Pflegefachfrau)?

Aby pracować jako pielęgniarka, musisz przejść procedurę uznawania zawodowych kwalifikacji. W tym celu będziesz musiała przedłożyć właściwym organom przetłumaczone na j. niemiecki dokumenty potwierdzające tożsamość i kwalifikacje:

 • dowód tożsamości;
 • certyfikaty dotyczące odpowiedniego doświadczenia zawodowego (np. dyplom ukończenia studiów pielęgniarskich);
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające sprawność fizyczną;
 • oświadczenie o niekaralności.

W ramach tej procedury właściwe organy administracji ocenią czy kwalifikacje zdobyte w Polsce są równoważne z odpowiednimi kwalifikacjami niemieckimi.
Proces nostryfikacji zakończy się powodzeniem, jeśli kwalifikacje uznawane zostaną za równoważne, czyli jeśli nie ma istotnych różnic między twoimi zagranicznymi kwalifikacjami a odpowiadającymi im niemieckimi kwalifikacjami.

W przypadku znacznych różnic będziesz miała możliwość przejść odpowiedni test lub wziąć udział w kursie doszkalającym. Tylko i wyłącznie po uznaniu kwalifikacji możesz pracować jako Pflegefachfrau.

Więcej informacji na temat uznawaniu kwalifikacji znajdziesz na stronie:
https://www.recognition-in-germany.de

Jeżeli pracujesz w Niemczech jako samozatrudniona (Gewerbe), a nie posiadasz wykształcenia kierunkowego w zakresie pielęgniarstwa lub masz, ale jeszcze go nie nostryfikowałaś— nie możesz pracować jako Altenpflegerin (Pflegefachfrau). Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest poszukiwanie pracy w charakterze Haushaltshilfe.

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze