fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Praca Opiekunki „na niemieckich warunkach” – rodzaje zatrudnienia

Coraz więcej Opiekunek poszukuje formy zatrudnienia na tzw. niemieckich warunkach. Jak pracować i odprowadzać składki w Niemczech? Czy możemy liczyć na niemiecką emeryturę?

Umowa na niemieckich warunkach staje się coraz popularniejszym wyborem opiekunek. Jedną z zalet tego typu zatrudnienia jest możliwość uzyskania w przyszłości niemieckiej emerytury.

Praca na warunkach niemieckich może przyjmować różne formy. Najczęściej jest to umowa podpisywana z firmą zarejestrowaną w Polsce, która potem odprowadza składki zdrowotne i społeczne do niemieckiego odpowiednika ZUS-u. Rzadziej Opiekunka podpisuje umowę bezpośrednio z firmą zarejestrowaną w Niemczech. Opiekunka może też założyć działalność gospodarczą, tzw. Gewerbe — niemiecki odpowiednik samozatrudnienia. Czym różnią się te formy zatrudnienia?

Minimalne wynagrodzenie za pracę w Niemczech

Warto pamiętać, że w Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej. Zgodnie z jej zapisami każdemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie co najmniej równe płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2021 roku wynosi to 9,50 euro za godzinę, od 1 lipca 2021 roku do 9,60 euro za godzinę, od 1 stycznia 2022 roku do 9,82 euro (brutto), a od 1 lipca 2022 roku 10,45 euro (brutto).

1. Podpisanie umowy z niemieckim pracodawcą.

Podpisywanie umowy za pośrednictwem firmy zarejestrowanej w Niemczech nie jest często praktykowane ze względu na utrudnienia prawne. W prawie niemieckim nie istnieje forma umowy zlecenia podpisywana z osobą fizyczną, co przy specyfice zatrudnienia Opiekunki (6-8 tygodniowe zlecenia) może być dla niemieckich firm uciążliwe. Niemniej, jednak jeśli już Opiekunka ma podpisać tego typu umowę o pracę, musi zwrócić szczególną uwagę na jej rodzaj. W niemieckim prawie pracy istnieje bowiem kilka typów umowy o pracę — podpisanie każdej z nich wiąże się z innymi warunkami i innym wynagrodzeniem.

Arbeitsvertrag – pełnowymiarowa umowa o pracę

Standardowa, pełnowymiarowa Umowa o pracę, która gwarantuje Opiekunce prawa pracownika oraz pełne ubezpieczenie. Pracodawca odprowadza za Opiekunkę składkę emerytalną, zdrowotną, chorobową, wypadkową oraz pielęgnacyjną.
Zasadniczo tego typu umowa przewiduje 38,5-godzinny tydzień pracy oraz obowiązkowe przerwy podczas pracy (15 minut wliczane do czasu pracy oraz 45 minut nie wliczane do czasu pracy).
Umowę w zawodzie opiekunka osób starszych (Altenpflegerin) mogą tylko podpisać Polki, które mają na terenie Niemiec udokumentowane prawo do wykonywania tego zawodu. W innym przypadku mogą tylko i wyłącznie zatrudnić się jako pomoce domowe dla osób starszych (Haushaltshilfe).

MidiJob, Gleitzone – umowa o pracę do max. 1300 euro

To praca w mniejszym wymiarze etatu zobowiązuje do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Pracownicy zatrudnienie na midijob nie mogą zarabiać więcej niż 1300 euro,  za to płacą preferencyjne składki emerytalne.

Podstawą obliczeń nie jest wynagrodzenie rzeczywiste. Składki płacone są od dochodu, który w tym przypadku obliczany jest wg następującego wzoru:

Zobowiązujący do płacenia składek dochód = 1,1288588 x wynagrodzenie za pracę – 167,51647

Co ciekawe,  osoby które płacą w ten sposób obniżone składki w momencie ustalania wysokości emerytury są postrzegane tak, jak gdyby opłacały składki na ubezpieczenie społeczne w pełnej wysokości i tym samym mogą uzyskać pełne uprawnienia emerytalne.

MiniJob – umowa o pracę max. 450 euro

Minijob  tzw. praca na małym etacie czy mini-etacie, to zatrudnienie, w którym nie możemy zarobić więcej niż 450 euro. To popularna forma zatrudnienia, która wybierana jest w przypadku gdy istnieje konieczność „dorobienia” do etatu lub przez osoby, które nie mają możliwości pracować w pełnym wymiarze.

MiniJob może przybierać dwie formy:

 • Wysokość wynagrodzenia. W tej formie ważna jest wysokość miesięcznych dochodów — nie mogą przekraczać 450 euro miesięcznie. 
 • Czas pracy.  W tym przypadku liczy się czas pracy.  Minipracownik nie może pracować dłużej niż łącznie 70 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego. Poziom zarobków nie ma  znaczenia.  

W tej formie zatrudnienia nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia: zdrowotne, pielęgnacyjne i na wypadek bezrobocia. Za pracownika jest tylko i wyłącznie odprowadzana składka emerytalna, która wynosi 5% od dochodu.

Dobra widomość jest taka, że osoby zatrudnione na MiniJob  podlegają tym samym  prawom pracowniczym jak w przypadku pracowników etatowych:

 • Prawo do urlopu i ciągła wypłata wynagrodzenia w przypadku choroby. 
 • W razie wypadku przy pracy lub w drodze do pracy — prawo do ustawowego ubezpieczenia wypadkowego.

MiniJob w gospodarstwie domowym

Z punktu widzenia opiekunki ważna  jest też informacja, że w przypadku  tej formy zatrudnienia w prawie niemieckim istnieje rozróżnienie na MiniJob  w sektorze komercyjnym i  MiniJob  w prywatnym gospodarstwie domowym. [2]

Do obowiązków pracownika podejmujących MiniJob w gospodarstwie domowym mogą należeć codzienne zadania w domu:

 • gotowanie, sprzątanie, zakupy i prace ogrodnicze
 • a także  jak opieka nad dziećmi, osobami chorymi i starszymi oraz osobami wymagającymi opieki, a nawet zwierzętami. 

W wielu  przypadkach tego typu praca wykonywana jest przez członków rodziny, ale może być wykonywane również przez osobę z zewnątrz, czyli mini pracownika — pod warunkiem oczywiście, że nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej  (Gewerbe). Z perspektywy rodziny zatrudnienie mini pracownika ma wiele zalet. Przede wszystkim pracodawca płaci tylko niewielkie podatki i może korzystać z wielu ulg podatkowych.

2. Podpisanie umowy z polskim pracodawcą „na niemieckich warunkach”

Opiekunka ma możliwość podpisania umowy z firmą zarejestrowaną w Polsce, ale na zasadach niemieckich. W takiej sytuacji polska firma płaci podatki w Polsce (w kraju, w którym jest zarejestrowana), ale składki na ubezpieczenie emerytalne i zdrowotne odprowadza do Niemiec. Zaletami podpisywania umów na niemieckich warunkach są bez wątpienia:

 • zawieranie umowy i tylko na czas zlecenia (a nie np. na rok);
 • regularne, comiesięczne otrzymywanie wynagrodzenia;
 • możliwość korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Niemiec;
 • szansa na uzyskanie emerytury w Niemczech.

Opiekunka, po podpisaniu umowy na warunkach niemiecki,  powinna upewnić się, że spełnione zostały wszystkie kwestie formalne i została zgłoszona do ubezpieczenia niemieckiego. Warto wówczas poprosić o:

 • Protokół zgłoszeniowy do niemieckiej Kasy Chorych (Meldebescheinigung zur Sozialversicherung für den Arbeitnehmer nach § 25 DEÜV);
 • Potwierdzenie ubezpieczenia (Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse nach § 175 Abs. 2 SGB V );

3. Jednoosobowa działalność gospodarcza (Gewerbe)

Opiekunki, które cenią sobie niezależność i posiadają zameldowanie na terenie Niemiec, mogą pokusić się o zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej tzw. Gewerbe. Wówczas po złożeniu stosownych i wymaganych dokumentów możemy wykonywać zawód opiekunki lub pomocy osób starszych (wszystko zależy czy mamy odpowiednie pozwolenia). W przypadku tego typu zatrudnienia cała papierkowa robota i kwestia rozliczeń spada na samozatrudnioną Opiekunkę.

Praca na niemieckich warunkach z umową w Niemczech, w Polsce czy może Gewerbe? Bez wątpienia każda z tych form pracy ma swoje wady i zalety. Wybór preferowanej formy zależy od naszych potrzeb i kreatywności. W  żadnym przypadku nie powinniśmy jednak decydować się na pracę bez umowy –  pracę na czarno. 

A co z emeryturą?

Warto jednak pamiętać, że prawo do emerytury w Niemczech nabywa się dopiero 5 pełnych latach składkowych. A to oznacza, że przy specyfice pracy Opiekunki (praca 2-3 razy w roku na kilka tygodni) nabywanie uprawnień może trwać więcej niż 5 lat. Niemniej jednak jest to jak najbardziej realna perspektywa. Pozytywem jest fakt, że prawo do emerytur w Niemczech przysługuje niezależnie od prawa do emerytury w Polsce.

Materiały źródłowe:

 1. Rozporządzenie w sprawie dostosowania płacy minimalnej , https://www.bmas.de/DE/Service/Presse/Pressemitteilungen/2020/mindestlohn-anhebung.html [dostęp 22.10.2021r]
 2. Portal o MiniJob, https://www.minijob-zentrale.de/

 

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze