fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 29: Rozmowa z lekarzem rodzinnym (materiały do lekcji on line)

W tej lekcji prezentujemy materiały na webinar języka niemieckiego. 


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


ein Gespräch mit dem Hausarzt / der Hausärztin – rozmowa z lekarzem rodzinnym / lekarką rodzinną

der Hausarzt – lekarz rodzinny
die Hausärztin – lekarka rodzinna
einen Hausarzt rufen – wezwać lekarza rodzinnego
bei der Arztpraxis anrufen – zadzwonić do gabinetu lekarskiego

Ich bin die Pflegerin des Herrn X / der Frau X. – Jestem opiekunką pana X / pani X.
Ich bin seine / ihre Pflegerin. – Jestem jego / jej opiekunką.
Sein / ihr Hausarzt heißt … – Jego / jej lekarz rodzinny nazywa się …
Seine / ihre Hausärztin heißt … – Jego / jej lekarka rodzinna nazywa się …
Ich rufe an, denn … – Dzwonię, bo …

Können Sie heute oder morgen kommen? – Czy może pan / pani przyjść dzisiaj lub jutro?
Haben Sie heute oder morgen einen freien Termin? – Czy ma pan/pani dzisiaj lub jutro wolny termin?
Das ist dringend. – To jest pilne.
Ich möchte einen Termin für Hern X / für Frau X vereinbaren. – Chciałabym ustalić termin dla pana X / pani X.
Er braucht Rezepte. – On potrzebuje recept.
Er braucht ein Rezept für … – On potrzebuje recepty na …
Könnten Sie ein Rezept für … ausstellen? – Czy może pan/i wystawić receptę na …?
Könnten Sie … verschreiben? – Czy może pan/i przepisać …?
Ich werde sofort zur Apotheke gehen. – Natychmiast pójdę do apteki.
Ja, er hat eine Pflegestufe. – Tak, on ma stopień opieki.
Ich brauche einen Ratschlag. – Potrzebuję rady.
Er nimmt folgende Medikamente ein: … – On zażywa następujące leki.
Das ist die Medikamentenliste. – To lista leków.

Probleme

Er / sie schläft sehr schlecht. – On / ona śpi bardzo źle.
Er / sie kann die Nacht nicht durchschlafen. – On / ona nie może przespać nocy.
Er leidet an Schlaflosigkeit. – On cierpi na bezsenność.

Schauen Sie mal, hier hat Herr X eine Wunde. – Proszę popatrzeć, tutaj pan X ma ranę.

Die Salbe, die wir haben, hilft nicht. – Maść, którą mamy, nie pomaga.

Dieses Medikament ist nicht wirksam. – Ten lek nie jest skuteczny.

Die Tablette, die wir haben, helfen nicht. – Tabletki, które mamy, nie pomagają.
Gibt es vielleicht etwas anderes? – Czy jest może coś innego?

Im Frühling niest er ständig und das ist für ihn sehr ärgerlich. – Na wiosnę on ciągle kicha i to jest dla niego bardzo denerwujące.

Frau X hat überhaupt keinen Appetit. – Pani X w ogóle nie ma apetytu.
Sie isst sehr wenig. – Ona je bardzo mało.
Ich habe schon versucht, viele verschiedene Speisen zu kochen, aber es hat nicht geholfen. – Próbowałam już gotować wiele różnych dań, ale to nie pomogło.
Ich habe seine / ihre Kinder gefragt, was er / sie früher gerne gegessen hat. – Pytałam jego / jej dzieci, co on / ona wcześniej chętnie jadł/a.
Er / sie hat 8 Kilo abgenommen. – On / ona schudł/a 8 kg.

Manchmal isst sie zu viel. Deswegen hat sie zugenommen. – Czasami ona je za dużo. Dlatego przytyła.

Bitte sagen Sie ihm / ihr, dass er / sie nicht alleine durch das Haus laufen soll. – Proszę mu / jej, powiedzieć, że nie może sam/a chodzić po domu.
Ich bin da, um ihm / ihr zu helfen. – Jestem tu, aby jemu / jej pomóc.

Er / sie kann nur schlecht laufen. – On / ona chodzi z trudnością.
Die Familie will einen Treppenlift kaufen. – Rodzina chce kupić windę na schody.

Sehr oft will er sich nicht waschen. – Bardzo często on nie chce się myć.

Ja, er kann alleine bleiben. Ich muss ab und zu einkaufen, aber es ist nie länger als eine Stunde. – Tak, on może zostać sam. Muszę od czasu do czasu zrobić zakupy, ale nigdy nie jest to dłużej niż godzina.

Sehr oft hat er Kopfschmerzen. – Bardzo często on ma bóle głowy.
Sie ist sehr wetterfühlig. – Ona jest bardzo wrażliwa na zmianę pogody.
Wenn das Wetter wechselhaft ist, hat sie Gliederschmerzen. – Kiedy pogoda jest zmienna, ona ma bóle kończyn.
Ich trage dann diese Salbe auf. – Nanoszę wtedy tę maść.
Ja, ich kann sie Ihnen zeigen. – Tak, mogę ją pani/panu pokazać.
Einen Moment bitte. Ich habe vergessen, wie die Salbe heißt. Ich hole sie. – Poproszę o chwilkę. Zapomniałam, jak ta maść się nazywa. Przyniosę ją.
Ich habe vergessen, wie die Tabletten heißen. Ich hole sie sofort. – Zapomniałam, jak te tabletki się nazywają. Przyniosę je natychmiast.
Leider steht Herr X manchmal alleine auf. Wenn es Nacht ist oder wenn ich koche, höre ich das nicht. – Niestety pan X czasami wstaje sam. Kiedy jest noc lub kiedy gotuję, to tego nie słyszę.

Deswegen hat er diesen blauen Fleck – Dlatego on ma tego siniaka
am rechten / linken Bein – na prawej / lewej nodze
am rechten / linken Arm – na prawym / lewym ramieniu
an der rechten / linken Hand – na prawej / lewej dłoni
am Bauch – na brzuchu
am Rücken – na plecach

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Codzienna higiena seniora – pobierz bezpłatnie materiały (materiały do lekcji on line)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 12: Lekarstwa (materiały do lekcji on line)

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja on line z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Podobne

Wjazd do Niemiec dla Opiekunek – nowe obostrzenia.

Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia w europejskich krajach dotyczą również zasad przekraczania granicy. Dla polskich Opiekunek, które wybierają się do pracy w Niemczech, mają one istotne znaczenie. Jakie wyglądają aktualne wymogi związane z wyjazdem do Niemiec i czy trzeba przechodzić kwarantannę? Odpowiadamy! Zaciekawił Cię ten artykuł? Przeczytaj również:Jak wykorzystać dobrze czas kwarantanny?Czas wolny […]

czytaj dalej
Komentarze