fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 7: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 4)

W tej lekcji skupimy się na kolejnych  przydatnych zwrotach i  słowach, które często zadajemy seniorom. 

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji

am Nachmittag – popołudniu
zu Hause / in der Wohnung bleiben – zostać w domu / w mieszkaniu
Zeit zu Hause / in der Wohnung verbringen – spędzić czas w domu / w mieszkaniu
Wollen Sie zu Hause bleiben? – Czy chce pan/pani zostać w domu?

spazieren gehen / einen Spaziergang machen – pójść na spacer
Gehen wir spazieren, das Wetter ist schön! – Chodźmy na spacer, pogoda jest ładna!
Machen wir einen kurzen Spaziergang! – Chodźmy na krótki spacer!

eine Kleinigkeit essen – zjeść coś małego
Wollen Sie eine Kleinigkeit essen? – Czy chce pan/pani zjeść przekąskę?
Jetzt ist Zeit für Kaffee und Kuchen. – Teraz jest pora na kawę i ciasto.

fernsehen – oglądać telewizję
der Fernseher – telewizor
Musik / Radio hören – słuchać muzyki / radia
eine Zeitung lesen – czytać gazetę

Möchten Sie fernsehen? – Czy chciałby pan / chciałaby Pani pooglądać telewizję?
Bitte, hier ist die Fernbedienung. – Proszę, tutaj jest pilot.
Soll ich den Fernseher lauter stellen? – Czy mam dać telewizor głośniej?
Wollen Sie die Zeitung lesen? – Czy chce pan / pani poczytać gazetę?
Bitte, hier ist Ihre Zeitung. – Proszę, tu jest pani/pana gazeta.

Poprzednie lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 4: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 1)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 5: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 2)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 6: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 3)

Kiedy Wasza nauka niemieckiego dla Opiekunek  przyniesie oczekiwane efekty? Ważna jest  regularność i  konsekwencja. Wystarczy poświęcić 15 minut w ciągu dnia na powtórkę słówek zwrotów.

Pobierz lekcję w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze