fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 16: Mówienie o przeszłości (lekcja on line)

W tej lekcji poznamy najważniejsze reguły dotyczące czasu Perfekt. 

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


Czasownik w czasie Perfekt składa się z dwóch form:
haben/sein + Partizip II (ostatnia forma tabelki)

ich habe gekocht – gotowałam
er ist gefahren – on jechał


Czasownika posiłkowego sein używa się z czasownikami wyrażającymi ruch lub zmianę stanu. Czasownika posiłkowego haben używamy wraz z innymi czasownikami.

Ważne zasady

1. Czasowniki zwrotne (z sich) mają w czasie Perfekt czasownik posiłkowy haben:

ich habe mich gewaschen – ja się umyłam
er hat sich gekämmt – on się czesał
wir haben uns getroffen – my się spotkaliśmy

2. Czasowniki z dopełnieniem w bierniku (Akkusativ) mają w czasie Perfekt czasownik posiłkowy haben:

Ich habe Blumen mitgebracht. – Przyniosłam ze sobą kwiaty.

3. Czasowniki związane z opadami mają w czasie Perfekt czasownik posiłkowy haben:

Es hat geregnet.- Padał deszcz.
Gestern hat es geschneit. – Wczoraj padał śnieg.
Es hat gehagelt. – Padał grad.

4. Czasowniki związane z ruchem mają w czasie Perfekt czasownik posiłkowy sein:

Ich bin gefahren. – Jechałam.
Er ist geschwommen. – On pływał.
Wir sind ausgestiegen. – Wysiedliśmy.
Wyjątek: Ich habe getanzt. – Tańczyłam.

5. Przy czasownikach rozdzielnych w czasie Perfekt ge- wchodzi pomiędzy przedrostek rozdzielny a czasownik główny:

einkaufen – robić zakupy
Ich habe heute eingekauft. – Zrobiłam dzisiaj zakupy.
anfangen – zaczynać
Der Kurs hat um 8 Uhr angefangen. – Kurs zaczął się o 8:00.

6. Czasowniki związane ze zmianą stanu mają w czasie Perfekt czasownik posiłkowy sein:

Ich bin aufgewacht. – Obudziłam się.
Er ist um 22 Uhr eingeschlafen. – On zasnął o 22:00.
Das Eis ist geschmolzen. – Lód się roztopił.

7. Czasowniki zakończone na –ieren nie otrzymują przedrostka ge- w czasie Perfekt:

studieren 🡪 hat studiert
informieren 🡪 hat informiert
reparieren 🡪 hat repariert
getelefoniert
Er hat mich darüber informiert. – On mnie o tym poinformował.

8. Czasowniki sein, werden, bleiben mają w czasie Perfekt czasownik sein:

Ich bin zu Hause gewesen. – Byłam w domu. (częściej: Ich war zu Hause)
Er ist Vater geworden. – On został ojcem.
Wir sind in der Stadt geblieben. – Zostaliśmy w mieście.

9. Czasowniki na be-, ge-, emp-, ent-, er-, miss-, ver-, zer- są nierozdzielne, więc w czasie Perfekt nie otrzymują przedrostka ge-:

Er hat mir eine Geschichte erzählt. – On opowiedział mi historię.
Sie hat mich missverstanden. – Ona źle mnie zrozumiała.
Wer hat das zerstört? – Kto to zniszczył?

Przykłady do zastosowania na co dzień:

Ich bin mit dem Bus / mit dem Zug / mit dem Auto gekommen. – Przyjechałam autobusem / pociągiem / samochodem.
Ich habe schon in Deutschland gearbeitet. – Pracowałam już w Niemczech.
Haben Sie sich gewaschen? – Czy się pan umył?
Haben Sie geduscht? – Czy wziął Pan prysznic?
Sind Sie aufgestanden? – Czy pan wstał?
Ich habe Sie geweckt. – Obudziłam pana.
Haben Sie gegessen / getrunken? – Czy zjadł / wypił pan?
Haben Sie genug getrunken? – Czy wypił pan wystarczająco?
Hat es Ihnen geschmeckt? – Czy panu smakowało?

Haben Sie die Zeitung gelesen? – Czy czytał pan gazetę?
Haben Sie ferngesehen? – Czy oglądał pan telewizję?
Haben Sie Radio gehört? – Czy słuchał pan radia?
Wir haben einen Spaziergang gemacht. – Poszliśmy na spacer.

Herr / Frau X ist um 7 Uhr aufgestanden. – Pan / pani X wstał/a o 7:00.
Er / sie hat gegessen und getrunken. – On/ona zjadł/a i wypił/a.
Ich habe ihm / ihr beim Waschen und Anziehen geholfen. – Pomogłam jemu/jej przy myciu i ubieraniu się.
Ich habe ihn / sie gewaschen. – Umyłam go / ją.
Ich habe ihm / ihr die Windel gewechselt. – Zmieniłam jemu / jej pieluchę.
Er / sie hat genug / zu wenig gegessen. – On / ona zjadł/a wystarczająco / za mało.
Er / sie hat genug / zu wenig getrunken. – On/ona wypił/a wystarczająco / za mało.
Er / sie hat Medikamente genommen. – On/ona wziął/wzięła lekarstwa.
Er / sie hat die Zeitung gelesen. – On/ona czytał/a gazetę.
Er / sie hat ferngesehen. – On/ona oglądał/a telewizję.
Er / sie hat Radio gehört. – On/ona słuchał/a radia.
Er / sie hat sich hingelegt. – On/ona położył/a się.
Er / sie hat gut/schlecht geschlafen. – On/ona spał/a dobrze/źle.
Er / sie hat … Stunden geschlafen. – On/ona spał/a … godzin.
Er / sie ist oft aufgewacht. – On/ona często się budził/a.
Er / sie hat gefrühstückt. – On/ona zjadł/a śniadanie.
Er / sie hat zu Mittag gegessen. – On/ona zjadł/a obiad.
Er / sie hat zu Abend gegessen. – On/ona zjadł/kolację.
Ich habe ihm / ihr geholfen. – Pomogłam jemu / jej.

Poprzednie lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 13: Obowiązki domowe w czasie teraźniejszym
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 14: Obowiązki domowe w czasie przeszłym
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 15: Czynności w czasie przeszłym

Jak Wam się podoba nasza dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie informacje w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze