fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 25: Wzywanie pogotowia (2)

W tej lekcji poznamy  zwroty związanie z sytuacją awaryjną, czyli wzywaniem pogotowia. 


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


den Rettungsdienst rufen (rief, hat gerufen) – zadzwonić po pogotowie
den Rettungsdienst alarmieren (alarmierte, hat alarmiert) – zaalarmować pogotowie
der Notarzt (Arzt für Notfälle) – lekarz pogotowia ratunkowego
der Notarzt (Arzt im Bereitschaftsdienst) – lekarz dyżurny
der Notfall – nagły przypadek
Hilfe leisten (leistete, hat geleistet) – udzielać pomocy

Wie kann man den Zustand einer Person beschreiben? – Jak można opisać stan osoby?

bewusstlos – nieprzytomny
bewusstloser Zustand – stan nieświadomości
bewusstlos werden – stracić przytomność
bewusstlos sein – być nieprzytomnym
in Ohnmacht fallen (fiel, ist gefallen) – stracić przytomność, zemdleć
Wann ist er bewusstlos geworden? – Kiedy on stracił przytomność?
Vor 5 Minuten. – Pięć minut temu.
das Bewusstsein verlieren (verlor, hat verloren) – stracić przytomność
Er hat das Bewusstsein verloren. – On stracił przytomność.
desorientiert – zdezorientowany
verunsichert – zdezorientowany
hilflos – bezradny
zittern (zitterte, hat gezittert) – drżeć
vor Kälte zittern – drżeć z zimna

jemanden in die stabile Seitenlage bringen (brachte, hat gebracht) – ułożyć kogoś w pozycji bocznej ustalonej (tzw. bezpiecznej)
Ich habe die Kranke in die stabile Seitenlage gebracht. – Ułożyłam chorą w pozycji bocznej ustalonej.
auf Ansprache / Reize reagieren (reagierte, hat reagiert) – reagować na mowę / bodźce
der Reiz, die Reize – bodziec, bodźce
ansprechbar sein – móc rozmawiać
Der Kranke ist heute ansprechbar. – Chory może dzisiaj rozmawiać.

das Lebenszeichen – znak życia
kein Lebenszeichen von sich geben (gab, hat gegeben) – nie dawać znaku życia
Lebenszeichen erkennen (erkannte, hat erkannt) – rozpoznać oznaki życia
Auf den ersten Blick hat der Kranke kein Lebenszeichen von sich gegeben, aber ich habe Lebenszeichen erkannt. – Na pierwszy rzut oka chory nie dawał oznak życia, ale ja rozpoznałam te oznaki.

kalter Schweiß – zimny pot
die Übelkeit – mdłości, nudności
Mir wird übel. – Jest mi niedobrze.
die Sehstörungen – zaburzenia wzroku
die Sprachstörungen – zaburzenia mowy
die Nackensteifigkeit – sztywność karku
der Blutverlust – utrata krwi
Er hat viel Blut verloren. – On stracił dużo krwi.
eine Blutung stillen (stillte, hat gestillt) – zatamować krwawienie
die blasse Haut – blada skóra
Sie ist blass. – Ona jest blada.
bleich / blass werden – zblednąć
Sie ist blass geworden. – Ona zbladła.
eine Blutung stillen (stillte, hat gestillt) – zatamować krwawienie
eine Unterlage unter den Kopf schieben (schob, hat geschoben) – wsunąć podkładkę pod głowę
die Kleidung am Hals lockern (lockerte, hat gelockert) – poluzować ubranie przy szyi
Mir ist schwindlig. – Kręci mi się w głowie.
Ihr / ihm ist schwindlig. – Jej / jemu kręci się w głowie.
zu sich kommen (kam, ist gekommen) – dojść do siebie
verwirrt sein (war, ist gewesen) – być zbitym z tropu, zdezorientowanym
Verletzungen verhindern (verhinderte, hat verhindert) – zapobiec obrażeniom
umgebende Gegenstände entfernen (entfernte, hat entfernt) – usunąć przedmioty w otoczeniu
ansteigendes Fieber – rosnąca gorączka
Das Fieber steigt. – Gorączka rośnie.
Das Fieber ist gestiegen. – Gorączka wzrosła.
das Fieber messen (maß, hat gemessen) – mierzyć gorączkę
Ich habe ihm / ihr das Fieber gemessen. – Zmierzyłam gorączkę jemu / jej.
sinkendes Fieber – spadająca gorączka
Das Fieber sinkt. – Gorączka spada.
Das Fieber ist gesunken. – Gorączka spadła.
der Sauerstoffmangel – brak tlenu
einen Verband anlegen (legte an, hat angelegt) – założyć opatrunek
die Binde – bandaż / temblak
elastische Binde – bandaż elastyczny
ins Krankenhaus einweisen (wies ein, hat eingewiesen) – skierować do szpitala
Ich habe eine Einweisung ins Krankenhaus bekommen. – Dostałam skierowanie do szpitala.

UWAGA! Die Einweisung to skierowanie do szpitala, natomiast die Überweisung to skierowanie na badania albo do innego lekarza.

zu hohen / zu niedrigen Blutdruck haben – mieć za wysokie / za niskie ciśnienie
den Blutdruck messen (maß, hat gemessen) – mierzyć ciśnienie
der Herzinfarkt – zawał serca
der Brustschmerz – ból w klatce piersiowej
die Bauchschmerzen – bóle brzucha
die Unterleibsschmerzen – bóle podbrzusza

 

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 12: Lekarstwa (materiały do lekcji on line)

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze