fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 3: Co robi się rano? Was macht man morgens?

Trzecia lekcja niemieckiego dla Opiekunek przedstawia najważniejsze słowa i zwroty związane z porannymi czynnościami i opieką nad seniorem.

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji

der Morgenporanek
am Morgenrano
morgenscodziennie rano

aufstehenwstawać
jemanden wecken budzić kogoś

Möchten Sie aufstehen?Czy chciałaby pani / chciałby pan wstać?
Soll ich noch einmal kommen und Sie gleich wecken?Czy mam przyjść jeszcze raz i zaraz panią / pana obudzić?

waschen myć
sich waschenmyć się
die Ganzkörperwäschemycie całego ciała
den Oberkörper waschen umyć górną połowę ciała
den Unterkörper waschen umyć dolną połowę ciała
die Hände waschen umyć ręce
das Gesicht waschen umyć twarz
Ich wasche Ihnen die Hände.Umyję pani/panu ręce.
Ich wasche Ihnen das Gesicht.Umyję pani/panu twarz.
Ich helfe Ihnen, sich zu waschen. Pomogę pani/panu się umyć.

duschen brać prysznic
Wollen Sie duschen?Czy chce pani/pan wziąć prysznic?
Ich helfe Ihnen beim Duschen. Pomogę pani/panu wziąć prysznic.

die Zähne putzen myć zęby
Ich helfe Ihnen, sich die Zähne zu putzen. Pomogę pani/panu umyć sobie zęby.

die Protheseproteza
Ich helfe Ihnen bei der Prothese.Pomogę pani/panu przy protezie.
Ich gebe Ihnen die Prothese.Dam pani/panu protezę.

sich anziehen – ubrać się
Ich helfe Ihnen, sich anzuziehen.Pomogę pani/panu się ubrać.

 

Poprzednie lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 2: Przyjazd – die Ankunft

Zachęcamy Was do samodzielnej nauki słówek i zwrotów i powtarzanie razem z lektorem. Z nami nauka niemieckiego dla Opiekunek jest łatwa!

Pobierz tę lekcję w wersji do druku (*.pdf)


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze