fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 2: Przyjazd – die Ankunft

W tej lekcji języka niemieckiego prezentujemy podstawowe słowa i zwroty jakie przydadzą się Opiekunce po przyjeździe na sztelę. Jak się przywitać, opowiedzieć coś o sobie i zadać ważne pytania w nowym miejscu pracy.

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji

Jak ładnie się przedstawić?

Nett, Sie kennenzulernen.Miło panią / pana poznać.
Ich heiße… und komme aus… (tu można wstawić kraj lub miasto).
Ich bin mit dem Bus / mit dem Zug / mit dem Auto gekommen.Przyjechałam autobusem / pociągiem / samochodem.
Ich bin Ihre Pflegerin.Jestem pani/pana opiekunką.

Jak widzisz, w języku niemieckim forma Sie odnosi się zarówno do kobiety, jak i do mężczyzny, dlatego możemy zapytać:

Was brauchen Sie?Czego pani/pan potrzebuje?
Was kann ich für Sie tun?Co mogę zrobić dla pani/pana?

Ich bin zum ersten Mal in Deutschland.Jestem po raz pierwszy w Niemczech.
Ich habe schon in Deutschland gearbeitet.Pracowałam już w Niemczech.
Ich habe schon Erfahrung als Seniorenbetreuerin.Mam już doświadczenie jako opiekunka osób starszych.

Jak opowiedzieć coś o sobie?

In Polen wohne ich in … W Polsce mieszkam w …
Von Beruf bin ich…Z zawodu jestem…
Ich bin ledig. – Jestem wolna (niezamężna).
Ich bin verheiratet.Jestem zamężna.
Ich bin geschieden.Jestem rozwiedziona.
Ich bin verwitwet.Jestem wdową.
Ich habe Kinder.Mam dzieci.

Pierwsze pytania w nowym miejscu pracy:

Wo ist mein Zimmer?
Gdzie jest mój pokój?

Nimmt der Patient / die Patientin Medikamente ein?
Czy pacjent / pacjentka zażywa leki?

Könnten Sie den Zustand des Patienten / der Patientin genauer beschreiben?
Czy może pan / pani dokładniej opisać stan pacjenta / pacjentki?

Im Vertrag steht, dass ich auch die Ordnung zu Hause halten soll. Bitte sagen Sie mir, was für Sie besonders wichtig ist.
W umowie jest napisane, że powinnam też utrzymywać porządek w domu. Proszę mi powiedzieć, co jest dla pani / pana szczególnie ważne.

Wen kann ich anrufen, falls etwas passiert?
Do kogo mogę zadzwonić, gdyby coś się działo?

Könnte ich das Zimmer des Patienten / der Patientin sehen?
Czy mogłabym zobaczyć pokój pacjenta / pacjentki?

Könnten Sie mir das Haus zeigen?
Czy mógłby pan / mogłaby pani pokazać mi dom?

Inne przydatne słowa i zwroty

Medikamente einnehmen – zażywać leki
der Zustand – stan
beschreiben – opisywać
sehen – widzieć, zobaczyć
zeigen – pokazywać

Przyswoiłyście już ten pakiet słówek i zwrotów? Z nami nauka niemieckiego dla Opiekunek jest prawdziwą przyjemnością.

Pobierz tę lekcję w wersji do druku (*.pdf)


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

 

Komentarze