fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 30: Rozmowa z lekarzem rodzinnym – terminy

W tej lekcji prezentujemy  słownictwo pomocne przy rozmowie z lekarzem rodzinnym.


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


einen Termin vereinbaren – ustalanie terminu
Ich möchte einen Termin für Herrn / Frau X vereinbaren. – Chciałabym ustalić termin dla pana / pani X.
Ja, er / sie kann zur Praxis kommen. – Tak, on / ona może przyjść do gabinetu.
Nein, der Arzt / die Ärztin muss nach Hause kommen. – Nie, lekarz / lekarka musi przyjść do domu.
Er / sie kennt die Adresse. – On / ona zna adres.
Ja, der erste Juni passt. – Tak, pierwszy czerwca pasuje.
Nein, der Termin passt nicht. – Nie, ten termin nie pasuje.
Am Vormittag passt es besser als am Nachmittag. – Przed południem pasuje lepiej niż popołudniu.
Der Vormittag / der Nachmittag ist in Ordnung. – Przedpołudnie / popołudnie jest w porządku.
Ich möchte den Termin verschieben. – Chciałabym przesunąć termin.
Könnte es einen Tag später / zwei Tage später sein? – Czy mogłoby być dzień później / dwa dni później?

Wann sollte der nächste Termin sein? – Kiedy powinien być następny termin?
Wann können Sie zur Kontrolle kommen? – Kiedy może pan / pani przyjść na kontrolę?
Wahrscheinlich ist dann die andere Pflegerin da. – Prawdopodobnie będzie wtedy druga opiekunka.

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 27: Odpowiedzi na pytania o kondycję seniora (1)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 14: Obowiązki domowe w czasie przeszłym
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 15: Czynności w czasie przeszłym

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze