fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 38: Telefonowanie

Jak telefonować w języku niemieckim?


Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


jemanden anrufen – zadzwonić do kogoś
mit jemandem telefonieren – rozmawiać z kimś przez telefon

Istnieje więc duża różnica między czasownikami „anrufen” i „telefonieren”, często błędnie używanymi zamiennie. Czasownik „anrufen” oznacza, że dzwonimy do kogoś, ale nie oznacza jeszcze, że udało nam się z daną osobą porozmawiać.

Powiemy np.:

Ich habe sie angerufen. – Zadzwoniłam do niej.
Wir haben telefoniert. – Rozmawialiśmy przez telefon.

Wen soll ich anrufen? – Do kogo mam zadzwonić?
Mit wem wollen Sie sprechen? – Z kim chce pan/pani rozmawiać?
Soll ich Ihren Sohn / Ihre Tochter anrufen? – Czy mam zadzwonić do pana syna / pana córki?
Wollen Sie, dass ich Ihren Sohn / Ihre Tochter anrufe? – Czy chce pan, żebym zadzwoniła do pana syna / pana córki?
Ihr Sohn / Ihre Tochter / der Arzt hat angerufen. – Pana syn / pana córka / lekarz zadzwonił.
Ich habe angerufen, aber er / sie war nicht da. – Zadzwoniłam, ale jego / jej nie było.
Er / sie ruft später zurück. – On / ona oddzwoni później.
Ich konnte ihn / sie nicht erreichen. – Nie mogłam się do niego/niej dodzwonić.
Ich habe eine Nachricht hinterlassen. – Zostawiłam wiadomość.

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 29: Rozmowa z lekarzem rodzinnym (materiały do lekcji on line)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 30: Rozmowa z lekarzem rodzinnym – terminy

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze