fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 45: Die Hilfsmittel – środki/narzędzia pomocnicze

 W tej lekcji poznamy słownictwo i zwroty związane z  akcesoriami seniora

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


Die Hilfsmittel – środki / narzędzia pomocnicze

die Prothese – proteza
die Zahnprothese – proteza na zęby
körperliche Einschränkungen – fizyczne ograniczenia

gehbehindert – z trudnościami w chodzeniu
Frau X ist gehbehindert. – Pani X ma trudności w chodzeniu.
Sie kann nicht mehr gut gehen. – Ona nie może / nie potrafi już dobrze chodzić.
der Stock (der Gehstock) – laska
der Rollator – balkonik / chodzik
Frau X geht am Stock. – Pani X chodzi o lasce.
Herr X braucht einen Rollator. – Pan X potrzebuje balkoniku.
Herr X sieht / hört schlecht. – Pan X widzi / słyszy źle.
die Sehschwäche – trudności z widzeniem
die Hörschwäche – trudności ze słyszeniem
das Hörgerät – aparat słuchowy
die Brille – okulary
stürzen / fallen – upaść
Er ist gestürzt / gefallen. – On upadł.
ein erhöhtes Sturzrisiko – podwyższone ryzyko upadku

Frau X hat Angst vor einem neuen Sturz und braucht eine passende Gehhilfe. – Pani X boi się ponownego upadku i potrzebuje odpowiedniej pomocy przy chodzeniu.
In der Nacht ist eine Lampe an. – W nocy lampa jest włączona.

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja akcesoriach dla seniorów z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze