fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 46: Hilfe beim Bewegen. Pomoc przy poruszaniu się

 W tej lekcji poznamy słownictwo i zwroty związane z  akcesoriami seniora

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


die Treppe hinaufgehen – iść schodami w górę
die Treppe hinuntergehen – iść schodami w dół
Jetzt gehen wir die Treppe hinauf / hinunter. – Teraz idziemy schodami w górę / w dół.

Potocznie mówi się:
die Treppe raufgehen – iść schodami w górę
die Treppe runtergehen – iść schodami w dół
Bitte passen Sie auf! – Proszę uważać!
Die Stufen sind hoch, ich helfe Ihnen. – Stopnie są wysokie, pomogę pani / panu.
Ich gehe hinter Ihnen. – Idę za panią / za panem.

Wo haben Sie Ihren Stock / Ihre Krücken gelassen? – Gdzie zostawił pan laskę / kule?
Ich hole Ihren Rollstuhl / Ihren Rollator. – Przyniosę pana / pani wózek inwalidzki / balkonik.
Wo haben Sie Ihre Brille gelassen? – Gdzie zostawił pan okulary?
Ich hole Ihre Brille. – Przyniosę pana okulary.
Ein Moment bitte, ich muss Ihre Brille finden. – Moment proszę, muszę znaleźć pana / pani okulary.
Bitte setzen Sie die Brille auf! – Proszę założyć okulary!

Sie hören schlecht, weil Sie kein Hörgerät haben. – Słyszy pan / pani źle, bo nie ma pan / pani aparatu słuchowego.
Sie haben das Hörgerät vergessen. – Zapomniała pani / zapomniał pan aparatu słuchowego.
Bitte setzen Sie das Hörgerät ein! – Proszę założyć aparat słuchowy!

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja o przemieszczaniu się  seniorów z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze