fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 52: Często mylone czasowniki. Podsumowanie

 W tej lekcji podsumujemy wiedzę na temat słownictwa i zwrotów dotyczących błędów językowych.

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji


Przypomnienie:
Jeśli czasownik rozpoczyna się na ab-, an-, aus-, bei-, ein-, mit-, vor-, zu- zurück-, to oznacza to, że jest czasownikiem rozdzielnie złożonym. Jest więcej rozdzielnych przedrostków, ale te wymienione są najczęstsze.

Wiesz już, co to znaczy, a dzisiaj dodam dwie reguły:

1. Jeśli używamy czasownika modalnego, to drugi czasownik znajduje się na końcu zdania w bezokoliczniku. To samo dotyczy czasowników rozdzielnych:

aufstehen – wstawać
Ich stehe um 7 Uhr auf. – Wstaję o 7:00.
Ich muss um 7 Uhr aufstehen. – Muszę wstać o 7:00.
W czasie Perfekt przedrostek „ge” znajduje się między przedrostkiem czasownika a jego główną częścią:
Ich bin um 7 Uhr aufgestanden. – Wstałam o 7:00.

abholen – odbierać
Ich hole das Paket ab. – Odbieram paczkę.
Ich muss Ihre Medikamente abholen. – Muszę odebrać pani/pana lekarstwa.

abnehmen – schudnąć
Sie haben abgenommen. – Schudł/a pan/i.
Du hast abgenommen. – Schudłeś / schudłaś.

zunehmen – przytyć
Essen Sie bitte nicht so viele Süßigkeiten, sonst nehmen Sie zu. – Proszę nie jeść tyle słodyczy, inaczej przytyje pani/pan.

abwarten – odczekać, przeczekać
Es gibt eine Pandemie. Wir müssen abwarten. – Jest pandemia. Musimy odczekać.
sich anziehen – ubierać się
Bitte ziehen Sie sich an! – Proszę się ubrać!
Zieh dich bitte an! – Proszę, ubierz się!

aufstehen – wstawać
Bitte stehen Sie jetzt auf! – Proszę teraz wstać!
Bitte, steh auf! – Proszę, wstań!

aufwachen – budzić się
Sie sind früh aufgewacht. – Wcześnie się pan/i obudził/a.

anrufen – dzwonić do kogoś
Ich rufe jetzt den Arzt an. – Zadzwonię teraz do lekarza.

aufräumen – sprzątać
Ich muss heute aufräumen. – Muszę dzisiaj posprzątać.

Jaka jest różnica między czasownikami „aufräumen” i „putzen”?

aufräumen – oznacza, że porządkujemy rzeczy, kładziemy je na swoje miejsce
putzen – oznacza, że czyścimy za pomocą różnych środków

aufhängen – powiesić, rozwiesić
Ich hänge jetzt die Wäsche auf. – Rozwieszę teraz pranie.

einkaufen – robić zakupy
Ich muss heute einkaufen. – Muszę dzisiaj zrobić zakupy.

Można również powiedzieć:
Einkäufe machen – robić zakupy

einnehmen – zażywać (np. leki)

Bitte nehmen Sie das Medikament ein. – Proszę zażyć ten lek.
Nimm bitte das Medikament ein. – Proszę, zażyj ten lek.

vorbereiten – przygotować
Wir bereiten uns auf den Arztbesuch vor. – Przygotowujemy się na wizytę lekarską.

wehtun – boleć
Was tut dir weh? – Co cię boli?
Was tut Ihnen weh? – Co boli panią/pana?

zubereiten – przygotować (odnosi się do jedzenia)
Ich bereite einen leckeren Salat zu. – Przygotowuję pyszną sałatkę.
zurechtkommen – radzić sobie
Kommen Sie zurecht? – Czy radzi pani/pan sobie?

zurückkommen – wracać
Ich komme in einer Stunde zurück. – Wrócę za godzinę.
zurücklehnen – odchylać
Bitte lehnen Sie Ihren Kopf zurück! – Proszę odchylić głowę!
Bitte lehn deinen Kopf zurück! – Proszę, odchyl głowę!

Dzisiaj chciałabym jeszcze krótko poruszyć temat często mylonych rzeczowników. To zapowiedź kolejnych lekcji.

die Küche – kuchnia
der Kuchen – ciasto
Ich gehe in die Küche, wollen Sie ein Stück Kuchen? – Idę do kuchni, czy chce pan kawałek ciasta?
die Kirche – kościół
die Kirsche – wiśnia / czereśnia
(die Süßkirsche – czereśnia, die Sauerkirsche – wiśnia)
der Fernseher – telewizor
das Fernsehen – telewizja
Soll ich den Fernseher anmachen? – Czy mam włączyć telewizor?
der Nachtisch – deser
der Nachttisch – stolik nocny
Möchten Sie einen Nachtisch? – Czy chciałaby pani deser?
Ein Glas Wasser steht auf dem Nachttisch. – Szklanka wody stoi na stoliku nocnym.

Podobne lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 49: Często mylone czasowniki. Teil 1
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 18: Polecenia w trybie rozkazującym dla 2 osoby l. poj.
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 43: Odżywianie dostosowane do stanu zdrowia / Czasowniki modalne

Czy przydała Wam się  dzisiejsza lekcja poświęcona przygotowywaniu CV po niemiecku z cyklu nauka niemieckiego dla Opiekunek? Zostawcie opinie w komentarzu.

Pobierz w wersji .pdf*


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze