fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 6: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 3)

W tej lekcji skupimy się na kolejnych  przydatnych zwrotach i  słowach, które często zadajemy seniorom. 

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji

am Mittag – w południe
Ich koche das Mittagessen. – Gotuję obiad.
Ich muss das Mittagessen kochen. – Muszę ugotować obiad.
Das Mittagessen ist fertig. – Obiad jest gotowy.
Ich helfe Ihnen, sich an den Tisch zu setzen. – Pomogę pani/panu usiąść do stołu.
Sitzen Sie bequem? – Czy siedzi pani/pan wygodnie?
Wollen Sie im Bett essen? – Czy chce pan/pani zjeść w łóżku?

Dwa często mylone czasowniki:
sich setzen – siadać
Ich setze mich. – Siadam.
sitzen – siedzieć
Ich sitze. – Siedzę.

Guten Appetit! – Smacznego!

Ich helfe Ihnen beim Essen. – Pomogę pani/panu przy jedzeniu.
Bitte, hier ist der Löffel / die Gabel / das Messer. – Proszę, tutaj jest łyżka / widelec / nóż.
der Esslöffel – łyżka stołowa
der Teelöffel – łyżeczka do herbaty
Bitte, trinken Sie ein bisschen. – Proszę troszkę wypić.

Hat es Ihnen geschmeckt? – Czy smakowało pani/panu?

der Mittagsschlaf – drzemka poobiednia
Ich helfe Ihnen ins Bett. – Pomogę pani/panu (wejść) do łóżka.
Ich wecke Sie in einer Stunde / um 14 Uhr. – Obudzę panią/pana za godzinę / o 14:00.
Um wie viel Uhr wollen Sie aufstehen? – O której chce pani/pan wstać?
Brauchen Sie sonst noch etwas? – Czy jeszcze czegoś pani/pan potrzebuje?

Poprzednie lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 3: Co robi się rano? Was macht man morgens?
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 4: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 1)
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 5: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 2)

Jak najlepiej przyswoić sobie język niemiecki? Powtarzać, powtarzać i jeszcze raz powtarzać. Wówczas Wasza nauka niemieckiego dla Opiekunek  przyniesie oczekiwane efekty.


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze