fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 5: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 2)

Opiekunka z podopieczną przy kawie rozmawiają po niemiecku

W tej lekcji skupimy się na kilku przydatnych zwrotach i  słowach, które często zadajemy seniorom. 

Zobacz lekcję z lektorem

Słownictwo i zwroty z lekcji

kochen – gotować
Ich muss jetzt kochen. – Muszę teraz gotować.
Ich muss das Essen zubereiten. – Muszę przygotować jedzenie.

essen und trinken – jeść i pić
Wollen Sie … essen? – Czy chce pan / pani zjeść …?
Was wollen Sie essen? – Co chce pan / pani zjeść?
Was möchten Sie essen? – Co chciałby / chciałaby pan/pani zjeść?

Möchten Sie etwas trinken? – Czy chciałby / chciałaby pan/pani napić się czegoś?
Was möchten Sie trinken? – Czego chciałby / chciałaby pan/pani się napić?

Bitte essen Sie ein bisschen! – Proszę troszkę zjeść!
Bitte trinken Sie ein bisschen! – Proszę wypić troszkę!
Es ist wichtig, dass Sie genug trinken. – Jest ważne, żeby pił pan / piła pani wystarczająco.
Bitte versuchen Sie, ein bisschen zu essen / zu trinken. – Proszę spróbować troszkę zjeść / wypić.

ein bisschen – trochę
genug – dosyć, wystarczająco
versuchen – próbować
wichtig – ważny
es ist wichtig – jest ważne

Poprzednie lekcje

Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 2: Przyjazd – die Ankunft
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 3: Co robi się rano? Was macht man morgens?
Niemiecki dla Opiekunek | Lekcja 4: Co robi się w ciągu dnia? – Was macht man im Laufe des Tages? (Teil 1)

Zachęcamy was do samodzielnych powtórek tej lekcji. Powtarzajcie z lektorem codziennie.   Tylko wówczas Wasza nauka niemieckiego dla Opiekunek  przyniesie oczekiwane efekty.


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze