fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 100: Poszukiwanie pracy (4)

W nawiązaniu do poprzednich lekcji omówię dzisiaj kilka zwrotów, które można spotkać w ogłoszeniach o pracę dla opiekunki. Dzisiaj zajmę się zwrotami, których może użyć opiekunka w ogłoszeniu, aby się zareklamować.

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

selbständiges, verantwortungsbewusstes Arbeiten – samodzielna, odpowiedzialna praca
Spaß an Teamarbeit – radość z pracy zespołowej
teamfähig – posiadający zdolności do pracy w zespole
Bereitschaft, sich fortzubilden – gotowość do dokształcania się
die Bereitschaft zur Arbeit im Schichtsystem – gotowość do pracy w systemie zmianowym
Bereitschaft für Schichtdienste (früh, spät, Nacht) – gotowość do pracy w systemie zmianowym (pierwsza zmiana, druga zmiana, noc)
das Einfühlungsvermögen – empatia
die Kommunikationsstärke – umiejętność komunikacji
Freude am Umgang mit Patienten – radość z kontaktu z pacjentami
soziale Kompetenzen – kompetencje społeczne
offen und zuverlässig – otwarty i niezawodny
patientenorientiert – zorientowany na pacjenta
vertrauenswürdig – godny zaufania
verständnisvoll – wyrozumiały
geduldig – cierpliwy
Selbstbeherrschung – samokontrola
Beständigkeit gegen Stress – odporność na stres
die Fähigkeit, schnell Kontakte zu den Betreuten zu knüpfen – zdolność do szybkiego nawiązywania kontaktu z podopiecznymi

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze