fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Co zrobić, gdy agencja nie zapłaciła Opiekunce?

Praca w opiece do łatwych z pewnością nie należy. Tym bardziej może martwić sytuacja, w której agencja nie zapłaciła wynagrodzenia. W takim przypadku warto wiedzieć, jakie przysługują Ci prawa, niezależnie od tego czy pracujesz w ramach umowy zlecenie czy umowy o pracę. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę i jak bronić się przed nieuczciwą agencją, która niejednokrotnie w takiej sytuacji chwyta się różnych sposobów, by opóźnić wypłatę wynagrodzenia.

 

Co zrobić, gdy agencja nie zapłaciła wynagrodzenia Opiekunce?

Zacznijmy od tego, że obowiązkiem pracodawcy jest comiesięczna wypłata wynagrodzenia. Koniec, kropka. Zasada ta obowiązuje bezwzględnie w przypadku umów o pracę. Co prawda w opiece dominuje umowa zlecenie, jednak w praktyce Agencje Pracy najczęściej określają wypłatę również w cyklu miesięcznym. Ważne jest więc to, jakie zapisy obowiązują w umowie pomiędzy Tobą, a Agencją Pracy. Najczęściej pracodawca zobowiązuje się wypłacić pieniądze nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego (data wynika z przepisów regulujących termin wypłaty przy umowie o pracę). Co zrobić, gdy mimo zapisów w umowie mija 10-ty a pieniądze nie trafiają na Twoje konto? Większość z nas w takiej sytuacji czuje niezadowolenie, a niektórzy próbują sobie wytłumaczyć zaistniałą sytuację tym, że być może wina leży po stronie banków, albo może ktoś popełnił błąd w księgowości i trzeba go teraz poprawić.

W praktyce banki realizują przelewy kilka razy w ciągu dnia. Agencje Pracy doskonale o tym wiedzą i jeśli rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań, przelew wynagrodzenia powinien być regulowany w bezpiecznym terminie. Pamiętajmy również, że jeśli posiadamy konto w tym samym banku co pracodawca, to pieniądze powinny znaleźć się na naszym koncie w zasadzie od razu! Dlatego w chwili podpisywania umowy z Agencją Pracy warto dopytać z jakiego banku następują przelewy i jaka jest praktyka firmy w kwestii terminów, w których realizuje przelewy.

Przyjmijmy, że przelew jest realizowany z innego banku i minął wspomniany termin 10-tego. Zapewne, skontaktujesz się z Twoim koordynatorem, bądź osobą z działu księgowości, by wyjaśnić powody opóźnienia. Jeśli usłyszysz po drugiej stronie, że przelew już wyszedł, poproś o potwierdzenie przelewu. Powinnaś go otrzymać niemal niezwłocznie na swoją skrzynkę mailową. To najprostszy sposób na sprawdzenie czy pracownik Agencji po prostu nie wprowadza cię w błąd albo mówiąc łagodnie opowiada Ci bajki.

Zobacz też: Ile zarabia Opiekunka osób starszych w Niemczech?

Problemy agencji to nie Twoje problemy. Kasa Ci się należy.

Niestety czasem pracownicy agencji próbują Cię uspokoić i zyskać na czasie. Niekiedy próbują zagrać na Twoich emocjach i opowiadają jaki trudny czas nastał, że sami nie otrzymali wynagrodzenia. Co bardziej sprytni opowiadają o swoich problemach rodzinnych, o problemach z szefem, i wielu wielu innych problemach.
Po pierwsze, to bardzo nieładne i nieetyczne zachowanie. Po drugie, to nie jest Twój problem i nie powinien być. Gdybyś miała wysłuchiwać takich wymówek albo wejść w rolę konsultanta, bądź terapeuty to z pewnością powinnaś wystąpić o grubą podwyżkę. Rozdzielamy więc bajki i wymówki od faktów. A faktem jest, że pieniądze Ci się należą na podstawie zawartej umowy i wykonanej pracy.

Zobacz też: Wynagrodzenie w pracy Opiekunki – od czego zależy?

Pracodawca nie wypłaca na czas, bądź wypłaca tylko część pensji.

W tym momencie powinna Ci się zapalić czerwona lampka. Jeśli masz dowody, że pracodawca świadomie nie wywiązuje się z zobowiązania wobec Ciebie, możesz złożyć pisemną skargę w Państwowej Inspekcji Pracy. Adresy i telefony inspektoratów wojewódzkich i terenowych Państwowej Inspekcji Pracy znajdziesz na stronie www.pip.gov.pl.

Tych działań z pewnością wolałabyś uniknąć. Jednak jeśli nie widzisz innego wyjścia, kolejnym krokiem powinno być wysłanie listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) wezwania do zapłaty. W wezwaniu podaj termin, w którym spodziewasz się od dłużnika spłaty zobowiązania. Zaznacz, że w przypadku, gdyby go nie dotrzymał, skierujesz sprawę do sądu. Jeśli mimo wysłania takiego wezwania pieniędzy nie otrzymasz, złóż w sądzie (właściwym dla twojego miejsca zamieszkania) pozew o wydanie nakazu zapłaty.

Wynagrodzenie Opiekunki – jak odzyskać swoje pieniądze?

Kiedy podpisałaś umowę o pracę.

Umowa o pracę w tym zawodzie zdarza się niezwykle rzadko. Umowa pracy umowa o pracę podpisana z agencją  pośrednictwa pracy w Polsce lub Niemczech  chroni twoje prawa jako pracownika. W takiej sytuacji organem, do którego w pierwszej kolejności powinnaś skierować swoje kroki, jest Państwowa Inspekcja Pracy w Polsce i jej odpowiednik w Niemczech.  W takiej sytuacji obowiązują trzy kroki:

  1. Pisemna skarga w Państwowej Inspekcji Pracy
  2. Wezwanie do zapłaty wysłane do dłużnika listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
  3. Pozew o wydanie nakazu zapłaty złożony w sądzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania

Kiedy pracujesz w oparciu o  umowę zlecenie.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej gdy podpisałeś z agencją umowę zlecenie – taki rodzaj umowy najczęściej zawierany jest pomiędzy agencją a opiekunką osoby starszej. Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna. Z tego powodu nie możesz dochodzić swoich praw w Państwowej Inspekcji Pracy ani w żadnym innym organie chroniącym prawa pracownika. Państwowa Inspekcja Pracy zgodnie z prawem nie posiada kompetencji do podjęcia interwencji w sprawie niewypłacenia należnego wygrodzenia z tego tytułu umowy zlecanie czy umowo o dzieło. Co z takim razie robić?

W przypadku braku wpłaty wynagrodzenia z tytułu umowa zlecenie podejmujemy kroki, które pomogłyby nam odzyskać naszą należność.

  1. Wysyłamy ponaglenia i przypomnienia. Najlepiej drogą mailową lub tradycyjną pocztą (abyśmy miały potwierdzenie naszych działań na piśmie).
  2. Jeżeli to nie zadziała wysyłamy tzw. przedsądowe wezwanie do zapłaty. To dokument, który musi zostać wysłany tradycyjną pocztą. Koniecznie z potwierdzeniem odbioru przez adresata. W nim określamy ostateczny termin zapłaty i poinformujemy, że jeśli płatności do tej daty nie zostaną uregulowane, rozpocznie się postępowanie sądowe w tej sprawie.
  3. Jeżeli nasze ponaglenia i wezwanie do zapłaty nie zadziałało, wówczas ostateczną rozwiązaniem jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Pamiętajmy, że w przypadku umowy zlecenie obowiązują nas przepisy i uregulowania kodeksu cywilnego. Z nich między innymi wynika, że Zleceniodawcę zwalnia wypłaty wynagrodzenia tylko wypowiedzenie umowy. Jednak nawet w tym przypadku, zgodnie z artykułem 746 Kodeksu Cywilnego, Zleceniodawca “w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom”. Zleceniodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie, dlatego warto walczyć o swoje – nawet w sądzie.

 


Chcesz być na bieżąco? Dołącz do naszej społeczności na Facebooku!

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Podobne
Komentarze