fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 67: Pasywna agresja u podopiecznego cz.2

Dziś poznamy słownictwo i zwroty związane z tematem: Agresywny podopiecznym

Zobacz lekcję z lektorem

 

 

Słownictwo z lekcji:

Kannst du mir bitte sagen, was das Problem ist? – Czy możesz mi powiedzieć, co jest problemem?
Können Sie mir bitte sagen, was das Problem ist? – Czy może mi pani/pan powiedzieć, co jest problemem?
Ich sehe, dass du schlechte Laune hast. – Widzę, że masz zły humor.
Ich sehe, dass Sie schlechte Laune haben. – Widzę, że ma pani/pan zły humor.
Wir müssen Grenzen setzen. – Musimy postawić granice.
Ich kann dir / Ihnen nicht helfen, wenn ich nicht weiß, was los ist. – Nie mogę tobie / pani/panu pomóc, jeśli nie wiem, co się dzieje.
Ich helfe dir / Ihnen, wenn ich weiß, was los ist. – Pomogę tobie / pani/panu, jeśli będę wiedzieć, co się dzieje.
Bewahren wir Ruhe! – Zachowajmy spokój!
Beruhige dich bitte! – Uspokój się proszę!
Beruhigen Sie sich bitte! – Proszę się uspokoić!

Hier sehe ich ein Problem. – Tutaj widzę problem.

Das geht leider nicht. – To nie przejdzie.

Dieses Verhalten ist nicht in Ordnung. – To zachowanie nie jest w porządku.

Das ist nicht in Ordnung mir gegenüber. – To nie jest w porządku wobec mnie.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze