fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 70: Co zrobić, gdy starsza osoba upadnie? (3)

W tej lekcji skupimy się na skutkach upadku, które nie są szczególnie groźne dla zdrowia czy życia.

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

(W tym miejscu powtórka z wzywania pogotowa po niemiecku)

Geduld, der Rettungswagen kommt gleich. – Cierpliwości, karetka zaraz przyjedzie.
Der Arzt ist schon unterwegs. – Lekarz jest już w drodze.
Der Bruch zieht eine Operation nach sich. – Złamanie pociąga za sobą operację.
Der Knochen muss zusammenwachsen. – Kość musi się zrosnąć.
Man darf das Bein nicht belasten. – Nie wolno obciążać nogi.

sich schonen – chronić się
die Bettruhe – pozostawanie / leżenie w łóżku
Der Arzt hat dir / Ihnen strenge Bettruhe verordnet. – Lekarz zalecił tobie / pani/panu pozostanie w łóżku.
Wundliegen vorbeugen – zapobiegać odleżynom
Bitte drehen Sie sich auf die Seite, wir müssen Wundliegen vorbeugen. – Proszę obrócić się na bok, musimy zapobiegać odleżynom.
Bitte dreh dich auf die Seite! – Proszę, obróć się na bok.
aus dem Bett fallen – wypaść z łóżka
der Sturz aus dem Bett – wypadnięcie z łóżka
Frau X ist aus dem Bett gefallen. – Pani X wypadła z łóżka.
nachts die Toilette aufsuchen – chodzić w nocy do toalety
Frau X wollte die Toilette aufsuchen und ist aus dem Bett gefallen. – Pani X chciała pójść do toalety i wypadła z łóżka.

die Verrenkung – zwichnięcie
sich den Knöchel verrenken – zwichnąć sobie kostkę
Frau X hat sich den Knöchel verrenkt. – Pani X zwichnęła sobie kostkę.
sich den Knöchel verstauchen – skręcić sobie kostkę
Herr X hat sich den Knöchel verstaucht. – Pan X skręcił sobie kostkę.

Co zrobić by zmniejszyć ryzyko upadku podopiecznego?

das Sturzrisiko senken – obniżyć ryzyko upadku
gute Beleuchtung zu Hause – dobre oświetlenie w domu
die Badezimmergriffe – uchwyty łazienkowe
das Geländer – poręcz schodów
stabile Möbel – stabilne meble
die Antirutschmatte – mata antypoślizgowa
rutschfeste Schuhe – buty antypoślizgowe
die Krücken – kule
der Stock – laska
der Rollator – balkonik
die Bettgitter – rama łóżka

die Gehirnerschütterung – wstrząśnienie mózgu
die Muskelzerrung – naciągnięcie mięśnia
das Schädeltrauma – uraz czaszki
die Blutung – krwotok
intrakranielle Blutung – krwotok śródczaszkowy

 

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze