fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 71: Kiedy podopieczny budzi się w nocy

W tej lekcji skupimy się kwestiach związanych z nocnymi pobudkami seniora.

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

Herr X kann die Nacht nicht durchschlafen. – Pan X nie może przespać całej nocy.
Frau X wacht in der Nacht immer wieder auf. – Pani X ciągle budzi się w nocy.
Deswegen kann ich nicht ausschlafen. – Dlatego nie mogę się wyspać.

Fühlen Sie sich schlecht? – Czy źle pani/pan się czuje?
Fühlst du dich schlecht? – Czy źle się czujesz?
Haben Sie Angst? – Czy się pan boi?
Hast du Angst? – Czy się boisz?
Haben Sie Schmerzen? – Czy coś pana/panią boli?
Hast du Schmerzen? – Czy coś cię boli?
Wollen Sie auf die Toilette gehen? – Czy chce pan/pani pójść do toalety?
Willst du auf die Toilette gehen? – Czy chcesz pójść do toalety?

Das ist kein Grund, mich zu rufen. – To nie powód, żeby mnie wołać.
Bitte rufen Sie mich in der Nacht nur, wenn das notwendig ist. – Proszę wołać mnie w nocy tylko, kiedy to jest konieczne.
Bitte ruf mich in der Nacht nur, wenn das notwendig ist. – Proszę wołaj mnie w nocy tylko, kiedy to jest konieczne.

Ich muss ausschlafen, um am nächsten Tag arbeiten zu können. – Muszę się wyspać, aby następnego dnia móc pracować.

Sie haben / du hast Schlafstörungen. Wir müssen den Hausarzt um Hilfe bitten. – Pan/pani ma / ty masz zaburzenia snu. Musimy poprosić o pomoc lekarza rodzinnego.

 

 

 

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze