fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 89: Pflegedienst (1)

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

Pflegedienst to w tłumaczeniu służba pielęgniarska. Mogą otrzymać z niej pomoc osoby, którym przyznano stopień opieki od 2 do 5. Oznacza to, że jeśli podopieczny ma np. cewnik, to nie może za to odpowiadać opiekunka nie mająca kwalifikacji pielęgniarskich. Należy się wtedy pomoc z Pflegedienst. Podopiecznego odwiedzi wtedy pielęgniarka w jego domu i zrobi to, czego nie może zrobić opiekunka.

ambulante Sachleistungen – obwoźne świadczenia
Heute kommt der Pflegedienst! – Dzisiaj przyjeżdża Pflegedienst!
Heute kommt eine Krankenschwester vom Pflegedienst! – Dzisiaj przyjdzie pielęgniarka z Pflegedienst!
der Krankenpfleger – pielęgniarz

Zwykle jest ustalony termin, w którym przyjdzie osoba z Pflegedienst, ale jeśli jest pilna potrzeba, to można zadzwonić i poprosić, aby ktoś przyszedł wcześniej.

Zwroty do rozmowy telefonicznej

  • Hallo, guten Tag, hier spricht …………….. Ich betreue Herrn / Frau X. Kann bitte eine Krankenschwester zu ihm / zu ihr kommen? – Dzień dobry, mówi ………. Opiekuję się panem / panią X. Czy pielęgniarka może przyjść do niego / do niej?
  • Wir haben ein folgendes Problem: … – Mamy następujący problem: …
  • Herr X braucht Hilfe beim Katheter. – Pan X potrzebuje pomocy przy cewniku.
  • Ich glaube, etwas mit dem Katheter ist nicht in Ordnung. – Sądzę, że z cewnikiem coś nie jest w porządku.
  • Könnten Sie bitte jemanden zu Herrn / Frau X schicken? – Czy mogliby państwo wysłać kogoś do pana / pani X?
  • Wir brauchen dringend Hilfe. – Pilnie potrzebujemy pomocy.
  • Ich bedanke mich bei Ihnen im Voraus. – Dziękuję panu/pani z góry.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze