fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 90: Pflegedienst (2)

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

Danke, dass Sie gekommen sind. – Dziękuję, że pani przyszła / pan przyszedł.

Normalerweise reicht es, wenn Sie einmal pro Woche kommen, aber heute haben wir ein Problem. – Zwykle wystarczy, jeśli przyjdzie pani raz na tydzień, ale dzisiaj mamy problem.
Herrn X / Frau X geht es heute gut / schlecht. – Pan X / pani X ma się dzisiaj dobrze / źle.
Normalerweise geht es Herrn X / Frau X gut, aber heute ist er / sie schwach. – Zwykle pan X / pani X ma się dobrze, ale dzisiaj on / ona jest słaby/a.
Das liegt wahrscheinlich an der Hitze. – Przyczyną prawdopodobnie jest upał.
Wir brauchen Hilfe bei … – Potrzebujemy pomocy przy …

Der Verband muss gewechselt werden. – Opatrunek musi zostać zmieniony.
Ich glaube, der Katheter funktioniert nicht richtig. – Sądzę, że cewnik nie działa właściwie.
Der Kunststoffschlauch ist verstopft. – Rurka jest zatkana.
Wechseln Sie heute Herrn X / Frau X den Katheter? – Czy wymieni pani dzisiaj panu X / pani X cewnik?
Hier sind Einweghandschuhe. – Tutaj są rękawiczki jednorazowe.
Bitte, ein Desinfektionsmittel. – Proszę, środek do dezynfekcji.
der Urinbeutel – worek na mocz

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze