fbpx
Utile - pomocny, pożyteczny, praktyczny

Niemiecki dla Opiekunki | Lekcja 91: Scrabble (1)

Zobacz lekcję z lektorem:

Słownictwo z lekcji:

das Gedächtnis trainieren – trenować pamięć
logisches Denken trainieren – trenować logiczne myślenie
Bei Scrabble trainiert man das Gedächtnis und logisches Denken. – Przy scrabble trenuje się pamięć i logiczne myślenie.
Scrabble spielen – grać w scrabble
Spielen wir Scrabble! – Pograjmy w scrabble!
Wollen Sie Scrabble spielen? – Czy chce pani/pan pograć w scrabble?
Willst du Scrabble spielen? – Czy chcesz pograć w scrabble?
im Uhrzeigersinn spielen – grać zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Potrzebne słówka:
das Spielbrett – plansza do gry
ein Wort legen – ułożyć słowo
ein Wort aus mindestens zwei Buchstaben bilden – utworzyć słowo z minimum dwóch liter
Ich weiß nicht, ob man aus diesen Buchstaben ein Wort bilden kann. – Nie wiem, czy z tych liter można ułożyć słowo.
tauschen – wymienić się
passen – pasować
Ich passe! – Pasuję!
eine Runde aussetzen – opuścić kolejkę
Ich setze eine Runde aus. – Opuszczam kolejkę.
der Buchstabe – litera
die Buchstaben – litery
der Buchstabenstein – płytka z literą
100 Buchstabensteine – 100 płytek z literami
Jeder Buchstabenstein hat einen bestimmten Wert. – Każda płytka z literą ma określoną wartość.
der Blankostein – pusta płytka, płytka blank
Es gibt zwei Blankosteine. – Są dwie puste płytki.
Sie können für jeden beliebigen Buchstaben eingesetzt werden. – Mogą być używane za każdą dowolną literę.
Der Blankostein kann nicht als „ß” eingesetzt werden. – Płytka blank nie może być użyta jako „ß”.

Pobierz plik *.pdf


Utile współpracuje z portalem niemieckipoludzku.pl

utile - aplikacja dla opiekunek seniorów

Komentarze